Thư Họa

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Tranh Phong Cảnh - Quê Hương
Tranh Phong Cảnh - Quê Hương4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Gỗ Thông8
+
Thuốc Nhuộm Lam8
+
Thuốc Nhuộm Vàng8
+
16h
2.8.0-
Tranh Phong Cảnh - Mây Trời
Tranh Phong Cảnh - Mây Trời4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Gỗ Thông8
+
Thuốc Nhuộm Lam8
+
Thuốc Nhuộm Vàng8
+
16h
2.8.0-
Tranh Phong Cảnh - Vách Núi
Tranh Phong Cảnh - Vách Núi4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Gỗ Thông8
+
Thuốc Nhuộm Vàng8
+
Thuốc Nhuộm Đỏ8
+
16h
2.8.0-
Tranh Sơn Thủy - Núi Non Trùng Điệp
Tranh Sơn Thủy - Núi Non Trùng Điệp4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Đốt Trúc8
+
Thuốc Nhuộm Lam8
+
Thuốc Nhuộm Vàng8
+
16h
2.8.0-
Tranh Sơn Thủy - Sắc Xuân Đậm Đà
Tranh Sơn Thủy - Sắc Xuân Đậm Đà4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Đốt Trúc8
+
Thuốc Nhuộm Lam8
+
Thuốc Nhuộm Đỏ8
+
16h
2.8.0-
Tranh Sơn Thủy - Sương Vây Đỉnh Núi
Tranh Sơn Thủy - Sương Vây Đỉnh Núi4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Đốt Trúc8
+
Thuốc Nhuộm Lam8
+
Thuốc Nhuộm Vàng8
+
16h
2.8.0-
Tranh Treo Tường -
Tranh Treo Tường - "Khoảng Không"4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Vải Vóc8
+
Thuốc Nhuộm Lam16
+
16h
2.2
Tranh Treo Tường -
Tranh Treo Tường - "Ánh Nước"4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Vải Vóc8
+
Thuốc Nhuộm Lam16
+
16h
2.2
Tranh Treo Tường - Núi Giữa Biển Sương
Tranh Treo Tường - Núi Giữa Biển Sương4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Vải Vóc8
+
Thuốc Nhuộm Lam16
+
16h
2.2
Tranh Treo Tường - Nghi Lễ Biển Sương
Tranh Treo Tường - Nghi Lễ Biển Sương4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Vải Vóc8
+
Thuốc Nhuộm Lam16
+
16h
2.2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton