Đồ Trang Trí

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Đèn Áp Tường Kiểu Lọ Hoa
Đèn Áp Tường Kiểu Lọ Hoa3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
169 (127)0.36 (0.47)Indoor
Mảnh Sắt8
+
14h
2.8.0-
Khiên Tròn Cũ Kỹ
Khiên Tròn Cũ Kỹ2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
85 (64)0.35 (0.47)Indoor
Gỗ Sam4
+
Mảnh Sắt4
+
12h
2.8.0-
Tấm Khiên Cũ Kỹ
Tấm Khiên Cũ Kỹ2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
85 (64)0.35 (0.47)Indoor
Gỗ Sam4
+
Mảnh Sắt4
+
12h
2.8.0-
Kiếm Đơn Cũ Kỹ
Kiếm Đơn Cũ Kỹ2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
85 (64)0.35 (0.47)Indoor
Gỗ Sam4
+
Mảnh Sắt4
+
12h
2.8.0-
Cờ Ý Chí Chiến Đấu
Cờ Ý Chí Chiến Đấu3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Hoa4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
2.8.0-
Cờ Linh Hồn Thuần Khiết
Cờ Linh Hồn Thuần Khiết3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Hoa4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Vàng4
+
14h
2.8.0-
Huy Hiệu Đội Kỵ Sĩ
Huy Hiệu Đội Kỵ Sĩ4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Mảnh Sắt Trắng12
+
Thuốc Nhuộm Lam6
+
Thuốc Nhuộm Vàng6
+
16h
2.8.0-
Bảng Ghi Chép Treo Tường
Bảng Ghi Chép Treo Tường2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
85 (64)0.35 (0.47)Indoor
Gỗ Sam4
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
12h
2.8.0-
Biển Quảng Cáo Treo Tường
Biển Quảng Cáo Treo Tường2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
85 (64)0.35 (0.47)Indoor
Gỗ Sam4
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
12h
2.8.0-
Rèm Gấm
Rèm Gấm4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Vải Vóc12
+
Thuốc Nhuộm Đỏ12
+
16h
2.8.0-
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton