Động Tiên Bảo Giám: Hồi I

Động Tiên Bảo Giám
Động Tiên Bảo GiámNameĐộng Tiên Bảo Giám
TitleHồi I
Next ChapterĐộng Tiên Bảo Giám: Hồi II

Reward

IconNameRarityFamilyAmount
Trà Chiều Thảnh Thơi
Trà Chiều Thảnh Thơi4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Recipe, Furniture Set Recipex 1
Chợ Mừng Lễ
Chợ Mừng Lễ4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Recipe, Furniture Set Recipex 1
Vạn Sách Ngàn Thư
Vạn Sách Ngàn Thư4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Recipe, Furniture Set Recipex 1
Mực Tàu Giấy Đỏ - Luyện Tập Thư Pháp
Mực Tàu Giấy Đỏ - Luyện Tập Thư Pháp3
RarstrRarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 1
Lọ Gốm Sặc Sỡ
Lọ Gốm Sặc Sỡ2
RarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 1
Gian Hàng Đôi - Cao Vời Vợi
Gian Hàng Đôi - Cao Vời Vợi3
RarstrRarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 1
Sạp Đồ Chơi - Niềm Vui Lấp Lánh
Sạp Đồ Chơi - Niềm Vui Lấp Lánh3
RarstrRarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 1
Sạp Dù - Sắc Màu
Sạp Dù - Sắc Màu3
RarstrRarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 1
Mèo Mắt Biếc
Mèo Mắt Biếc3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Homeworld, Động Vật Sân Vườn, Exterior Furniture, Động vật trong nhà, Indoor Furniture, Furniturex 1
items per Page
PrevNext

Objectives

IconObjectivesProgressReward
Xem giao diện bày trí và lưu thiết lập đồ trang trí0 / 1
Lư Thanh Non3
Bình Hoa - Nở Rộ Đỏ Rực1
Chặt cây thu được 30 mảnh gỗ0 / 30
Cây Hoa Cao To2
Cây Bàn Phục Lá Vàng2
Chặt cây thu được 3 loại gỗ0 / 3
Trúc Lộc Đỉnh3
Trúc Hành Vân3
Vào nhà0 / 1
Bàn Dài Với Khăn Hình Thoi1
Thời Gian Tiệc Tùng1
Làm 1 phần thuốc nhuộm0 / 1
Đế Cắm Nến Vàng Ba Tầng1
Ghế Ăn Gỗ Thông4
Làm 1 cuộn vải0 / 1
Thẩm Hà Thạch3
Ánh Hồng Thạch3
Học được 3 loại Bản Vẽ Đồ Trang Trí0 / 3
Đèn Cao Gỗ Khước Sa Lưu Ly Đình1
Thảm Đón Khách - Chăm Sóc Hài Lòng1
Chế tạo 3 Đồ Trang Trí0 / 3
Thảm Nhà Trọ - Tiếp Đón Chu Đáo1
Tủ Đứng Gỗ Thùy Hương1
Đặt 1 Đồ Trang Trí0 / 1
Bình Phong Gỗ Thông - Cánh Buồm Mây Nước1
Bách Bảo Các Thùy Hương Đỏ1
Thu được 100 Tiền Động Tiên0 / 100
Bình Phong Gỗ Thông - Cánh Buồm Mây Nước1
Bách Bảo Các Thùy Hương Đỏ1
Cấp tín nhiệm đạt cấp 20 / 1
Bàn Trà Gỗ Vuông1
Kệ Sách Cuộn Gỗ Thùy Hương Đỏ1
Tiên Lực Động Tiên đạt cấp "Đơn Sơ Giản Dị"0 / 1
Ghế Uống Trà Gỗ Thông1
Bàn Thư Pháp Tinh Tế1
Tiền Động Tiên50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton