Thất Thiên Thần Tượng – Lôi

Thất Thiên Thần Tượng - Lôi
Thất Thiên Thần Tượng - LôiNameThất Thiên Thần Tượng - Lôi
Currency
Lôi Thần Đồng
Lôi Thần Đồng
DescriptionThần tượng khổng lồ đặt trên các hòn đảo Inazuma, tương truyền được tạo theo hình tượng Lôi Thần với câu nói "Shogun Trường Tồn, Vĩnh Hằng Bất Diệt". Vùng đất Inazuma theo đuổi sự vĩnh hằng có lẽ sẽ như bức tượng thần cứ tồn tại mãi theo thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton