Thất Thánh Triệu Hồi: Vòng Bốn

Thất Thánh Triệu Hồi
Thất Thánh Triệu HồiNameThất Thánh Triệu Hồi
TitleVòng Bốn
Prev ChapterThất Thánh Triệu Hồi: Vòng Ba

Reward

IconNameRarityFamilyAmount
Nguyên Thạch
Nguyên Thạch5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Currencyx 60
Xu May Mắn
Xu May Mắn3
RarstrRarstrRarstr
x 2000
Lão Luyện
Lão Luyện3
RarstrRarstrRarstr
x 1
items per Page
PrevNext

Objectives

IconObjectivesProgressReward
Thu thập 220 thẻ bài0 / 220
Xu May Mắn1000
Tích lũy nhận được 10.000 Xu May Mắn0 / 10000
Xu May Mắn1000
Nhận 25 Thẻ Nhân Vật0 / 25
Xu May Mắn1000
Tích lũy hoàn thành 100 mục tiêu khiêu chiến bài thủ Đại Thế Giới0 / 100
Xu May Mắn1000
Nhận 3 Mặt Bài Kỳ Ảo của Thẻ Nhân Vật0 / 3
Xu May Mắn1000
Độ Thuần Thục của 10 Thẻ Nhân Vật đạt 100 / 10
Xu May Mắn1000
Thắng 15 ván Mời Thi Đấu độ khó Đánh Nghiêm Túc0 / 15
Xu May Mắn1000
Vượt qua 5 Khiêu Chiến Quán Rượu độ khó Đánh Nghiêm Túc0 / 5
Xu May Mắn1000
Tích lũy nhận được 50.000 Xu May Mắn0 / 50000
Xu May Mắn1000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton