Character Index

IconNameDescriptionVer
Bí Cảnh Giả TưởngTrong thời gian sự kiện, Nhà Lữ Hành có thể vào bí cảnh kỳ lạ này, khiêu chiến các khu vực được tưởng tượng ra sẽ nhận được các loại phần thưởng.3.7.0
Bí Cảnh Giả TưởngThiết Kế - Ván Cờ Thủ Hộ
Bí cảnh ở đây có một số vị trí mà kẻ địch có thể sẽ xuất hiện từ đó.
3.7.0
Bí Cảnh Giả TưởngThiết Kế - Ván Cờ Thủ Hộ
Bí cảnh ở đây có một số vị trí mà kẻ địch có thể sẽ xuất hiện từ đó.
3.7.0
Bí Cảnh Giả TưởngThiết Kế - Ván Cờ Thủ Hộ
Bí cảnh ở đây có một số vị trí mà kẻ địch có thể sẽ xuất hiện từ đó.
3.7.0
Bí Cảnh Giả TưởngThiết Kế - Ván Cờ Thủ Hộ
Bí cảnh ở đây có một số vị trí mà kẻ địch có thể sẽ xuất hiện từ đó.
3.7.0
Bí Cảnh Giả TưởngThiết Kế - Ván Cờ Thủ Hộ
Bí cảnh ở đây có một số vị trí mà kẻ địch có thể sẽ xuất hiện từ đó.
3.7.0
Thám Hiểm Bí CảnhNhà Lữ Hành có thể dùng mã bí cảnh để tìm ra bí cảnh thích hợp và tiến hành khiêu chiến.3.7.0
Kết Cấu Bí CảnhBí cảnh được hình thành từ nhiều khu vực, Nhà Lữ Hành có thể không ngừng di chuyển giữa các khu vực.3.7.0
Hoàn Thành Khiêu ChiếnTrong bí cảnh có thể tồn tại đủ loại mục tiêu khiêu chiến cần hoàn thành. Đồng thời, các khu vực trong bí cảnh cũng có thể có mục tiêu khiêu chiến.3.7.0
Bạn Đồng HànhTrong bí cảnh, tất cả nhân vật và vũ khí đều sẽ tính là trạng thái khởi đầu đặc biệt. Nhân vật đã gia nhập vào đội của Nhà Lữ Hành có thể kế thừa Cung Mệnh, hiệu ứng vũ khí và thời trang nhân vật.3.7.0
items per Page
PrevNext

One response to “Character Index”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton