Khách Trên Tuyết Sơn

Khách Trên Tuyết Sơn
Khách Trên Tuyết SơnNameKhách Trên Tuyết Sơn
Amount of Achievements13
Reward
Thành tựu - Đỉnh tuyết1
Thành tựu - Đỉnh tuyết
IconNameDescriptionShownRewardVer
Thám hiểm đại lục - Long Tích Tuyết Sơn
Thám hiểm đại lục - Long Tích Tuyết SơnThắp sáng Bản đồ Long Tích Tuyết Sơn.
Nguyên Thạch5
1.2
Vượt Qua Đỉnh Băng
Vượt Qua Đỉnh BăngMở khoá toàn bộ điểm dịch chuyển ở Long Tích Tuyết Sơn.
Nguyên Thạch5
1.2
Người dẫn đường trong tuyết
Người dẫn đường trong tuyếtĐuổi theo 5 Tiên Linh Ấm Áp ở Long Tích Tuyết Sơn, và thắp sáng Đài Tiên Linh.
Nguyên Thạch5
1.2
Người dẫn đường trong tuyết
Người dẫn đường trong tuyếtĐuổi theo 10 Tiên Linh Ấm Áp ở Long Tích Tuyết Sơn, và thắp sáng Đài Tiên Linh.
Nguyên Thạch10
1.2
Người dẫn đường trong tuyết
Người dẫn đường trong tuyếtĐuổi theo 20 Tiên Linh Ấm Áp ở Long Tích Tuyết Sơn, và thắp sáng Đài Tiên Linh.
Nguyên Thạch20
1.2
Thợ Săn Kho Báu Núi Tuyết
Thợ Săn Kho Báu Núi TuyếtMở 40 Rương ở Long Tích Tuyết Sơn
Nguyên Thạch5
1.2
Thợ Săn Kho Báu Núi Tuyết
Thợ Săn Kho Báu Núi TuyếtMở 80 Rương ở Long Tích Tuyết Sơn
Nguyên Thạch10
1.2
Thợ Săn Kho Báu Núi Tuyết
Thợ Săn Kho Báu Núi TuyếtMở 160 Rương ở Long Tích Tuyết Sơn
Nguyên Thạch20
1.2
Chồi Non Đỏ Thẫm
Chồi Non Đỏ ThẫmHiến tế Cây Chịu Lạnh đến cấp 4
Nguyên Thạch5
1.2
Chồi Non Đỏ Thẫm
Chồi Non Đỏ ThẫmHiến tế Cây Chịu Lạnh đến cấp 8
Nguyên Thạch10
1.2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton