Bằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 3

Bằng Chứng Mạo Hiểm
Bằng Chứng Mạo HiểmNameBằng Chứng Mạo Hiểm
TitleChương 3
Prev ChapterBằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 2
Next ChapterBằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 4

Reward

IconNameRarityFamilyAmount
Trái Tim Của Cố Nhân
Trái Tim Của Cố Nhân3
RarstrRarstrRarstr
Artifact Piece, Flower of Lifex 1
Kinh Nghiệm Anh Hùng
Kinh Nghiệm Anh Hùng4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Character Ascension Item, Character EXP Itemx 3
Mora
Mora3
RarstrRarstrRarstr
Currencyx 20000
Nguyên Thạch
Nguyên Thạch5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Currencyx 50
items per Page
PrevNext

Objectives

IconObjectivesProgressReward
Kích hoạt 10 Điểm Dịch Chuyển0 / 10
EXP Mạo Hiểm100
Mora15000
Thăm Thất Thiên Thần Tượng ở Tửu Trang Dawn0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Chiếc Nón Từ Biệt1
Mở 45 Rương thất lạc0 / 45
EXP Mạo Hiểm100
Lông Vũ Hồi Hương1
Đánh bại Thủ Vệ Di Tích0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Ma Khoáng Tinh Đúc4
Ủy thác Rèn 1 lần0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Mảnh Sắt10
Tiến hành 3 lần Gia Công Thực Phẩm0 / 3
EXP Mạo Hiểm100
Thịt Rừng5
Tăng 1 Nhân Vật lên cấp 200 / 1
EXP Mạo Hiểm100
EXP Nhà Mạo Hiểm8
Cường hóa 1 Thánh Di Vật lên cấp 40 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Chiếc Ly Dị Quốc1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton