Đèn Treo

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Đèn Treo Giá Nến 2 Tầng
Đèn Treo Giá Nến 2 Tầng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
305 (305)0.2 (0.2)Indoor
Gỗ Hoa4
+
Mảnh Sắt8
+
14h
2.8.0-
Đèn Lồng Bát Giác - May Mắn
Đèn Lồng Bát Giác - May Mắn3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
220 (220)0.27 (0.27)Indoor
Gỗ Khước Sa4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
2.8.0-
Đèn Lồng Lục Giác - Hòa Khí
Đèn Lồng Lục Giác - Hòa Khí3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
220 (220)0.27 (0.27)Indoor
Gỗ Khước Sa8
+
Vải Vóc4
+
14h
2.8.0-
Lễ Hội Ma Bí Ngô
Lễ Hội Ma Bí Ngô3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
305 (305)0.2 (0.2)Indoor
Gỗ Hoa4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Vàng4
+
14h
2.8.0-
Đèn Hoa Gấm - Phi Các Lưu Đan
Đèn Hoa Gấm - Phi Các Lưu Đan4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
220 (220)0.41 (0.41)Indoor
Gỗ Khước Sa12
+
Vải Vóc3
+
Thuốc Nhuộm Đỏ3
+
16h
2.8.0-
Đèn Treo Gỗ Phong - Rực Sáng
Đèn Treo Gỗ Phong - Rực Sáng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
305 (305)0.2 (0.2)Indoor
Gỗ Phong8
+
Vải Vóc4
+
14h
2.2
Ánh Sáng Trăm Hoa
Ánh Sáng Trăm Hoa3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
305 (305)0.2 (0.2)Indoor
Gỗ Sáng8
+
Vải Vóc4
+
14h
3.2.0
Ánh Đèn Xoay Biệt Thự
Ánh Đèn Xoay Biệt Thự3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
460 (460)0.13 (0.13)Indoor
Mảnh Sắt6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
14h
4.3.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton