Núi

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Bàn Thạch - Khước Lạp
Bàn Thạch - Khước Lạp3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm40
50 (25)0.4 (0.8)Exterior
Gỗ Thông20
+
6h
2.8.0-
Bàn Thạch - Quy Âm
Bàn Thạch - Quy Âm3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm40
50 (25)0.4 (0.8)Exterior
Gỗ Thông20
+
6h
2.8.0-
Bàn Thạch - Bích Tiếu
Bàn Thạch - Bích Tiếu3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm40
50 (25)0.4 (0.8)Exterior
Gỗ Thông20
+
6h
2.8.0-
Bàn Thạch - Miên Vân
Bàn Thạch - Miên Vân3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm40
50 (25)0.4 (0.8)Exterior
Gỗ Thông20
+
6h
2.8.0-
Bàn Thạch - Thiên Giai
Bàn Thạch - Thiên Giai3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm40
50 (25)0.4 (0.8)Exterior
Gỗ Thông20
+
6h
2.8.0-
Bàn Thạch - Linh Lung
Bàn Thạch - Linh Lung3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm40
50 (25)0.4 (0.8)Exterior
Gỗ Thông20
+
6h
2.8.0-
Nền Đá -
Nền Đá - "Thời Đại May Mắn"3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Mảnh Sắt Trắng8
+
14h
2.4
Bàn Thạch - Khoáng Mạc
Bàn Thạch - Khoáng Mạc3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
35 (16)0.57 (1.25)Exterior3.1.0
Bàn Thạch - Sỏi Đá
Bàn Thạch - Sỏi Đá3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
35 (16)0.57 (1.25)Exterior3.1.0
Thời Gian Vui Vẻ
Thời Gian Vui Vẻ3
RarstrRarstrRarstr
20 
Độ Tín Nhiệm0
95 (47)0.21 (0.43)Exterior4.2.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton