Thế Ngoại Đào Viên – Phần II

Thế Ngoại Đào Viên - Phần II
Thế Ngoại Đào Viên - Phần IINameThế Ngoại Đào Viên - Phần II
Amount of Achievements14
Reward
Thành tựu – Cư trú1
Thành tựu – Cư trú
IconNameDescriptionShownRewardVer
Khách Quý Trong Ấm
Khách Quý Trong ẤmMời bạn đồng hành vào ở trong "Ấm Trần Ca".
Nguyên Thạch5
1.6
Trò Chuyện Bên Bếp Lò
Trò Chuyện Bên Bếp LòMở khóa 10 đoạn đối thoại với bạn đồng hành.
Nguyên Thạch5
1.6
Trò Chuyện Bên Bếp Lò
Trò Chuyện Bên Bếp LòMở khóa 20 đoạn đối thoại với bạn đồng hành.
Nguyên Thạch10
1.6
Trò Chuyện Bên Bếp Lò
Trò Chuyện Bên Bếp LòMở khóa 30 đoạn đối thoại với bạn đồng hành.
Nguyên Thạch20
1.6
Món Quà Quyết Thắng!
Món Quà Quyết Thắng!Nhận 5 Quà Đồng Hành.
Nguyên Thạch5
1.6
Món Quà Quyết Thắng!
Món Quà Quyết Thắng!Nhận 10 Quà Đồng Hành.
Nguyên Thạch10
1.6
Món Quà Quyết Thắng!
Món Quà Quyết Thắng!Nhận 20 Quà Đồng Hành.
Nguyên Thạch20
1.6
n/an/a
Mora66
1.6
n/an/a
Mora66
1.6
n/an/a
Mora66
1.6
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton