Sumeru Commissions

IconNameDescriptionObjective
Sự Bành Trướng Của Tà Ác
Sự Bành Trướng Của Tà ÁcMột Pháp Sư Vực Sâu đang thực hiện nghi thức kỳ quái với Hilichurl. Đến tiêu diệt tất cả ma vật, xóa bỏ sự uy hiếp này.Tiêu diệt tất cả ma vật
Sự Bành Trướng Của Tà Ác
Sự Bành Trướng Của Tà ÁcMột Pháp Sư Vực Sâu đang thực hiện nghi thức kỳ quái với Hilichurl. Đến tiêu diệt tất cả ma vật, xóa bỏ sự uy hiếp này.Tiêu diệt tất cả ma vật
Sự Bành Trướng Của Tà Ác
Sự Bành Trướng Của Tà ÁcMột Pháp Sư Vực Sâu đang thực hiện nghi thức kỳ quái với Hilichurl. Đến tiêu diệt tất cả ma vật, xóa bỏ sự uy hiếp này.Tiêu diệt tất cả ma vật
Sự Bành Trướng Của Tà Ác
Sự Bành Trướng Của Tà ÁcMột Pháp Sư Vực Sâu đang thực hiện nghi thức kỳ quái với Hilichurl. Đến tiêu diệt tất cả ma vật, xóa bỏ sự uy hiếp này.Tiêu diệt tất cả ma vật
Sự Bành Trướng Của Tà Ác
Sự Bành Trướng Của Tà ÁcMột Pháp Sư Vực Sâu đang thực hiện nghi thức kỳ quái với Hilichurl. Đến tiêu diệt tất cả ma vật, xóa bỏ sự uy hiếp này.Tiêu diệt tất cả ma vật
Sự Bành Trướng Của Tà Ác
Sự Bành Trướng Của Tà ÁcMột Pháp Sư Vực Sâu đang thực hiện nghi thức kỳ quái với Hilichurl. Đến tiêu diệt tất cả ma vật, xóa bỏ sự uy hiếp này.Tiêu diệt tất cả ma vật
Cướp Là Vô Đạo
Cướp Là Vô ĐạoMột đám Đạo Bảo Đoàn cắm trại ngoài thành, có ý đồ lấy cắp bảo vật. Xử lý khu vực này, đánh bại tất cả thành viên Đạo Bảo Đoàn.Đánh bại tất cả kẻ địch
Cướp Là Vô Đạo
Cướp Là Vô ĐạoMột đám Đạo Bảo Đoàn cắm trại ngoài thành, có ý đồ lấy cắp bảo vật. Xử lý khu vực này, đánh bại tất cả thành viên Đạo Bảo Đoàn.Đánh bại tất cả kẻ địch
"Vì Quan Chấp Hành Đại Nhân!""Vì Quan Chấp Hành đại nhân..." - Bọn Fatui đang tập trung lại một chỗ bàn luận âm mưu gì đó, không thể để chúng làm loạn được!Đánh bại tất cả kẻ địch
"Vì Quan Chấp Hành Đại Nhân!""Vì Quan Chấp Hành đại nhân..." - Bọn Fatui đang tập trung lại một chỗ bàn luận âm mưu gì đó, không thể để chúng làm loạn được!Đánh bại tất cả kẻ địch
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton