Hồ Amrita

Hồ Amrita
Hồ AmritaNameHồ Amrita
Currency
Tịnh Quang Vũ
Tịnh Quang Vũ
Related Item
Ấn Thảo
Ấn Thảo
DescriptionAmrita xa xưa đã nuôi dưỡng Ốc Đảo Vourukasha và trăm loài Khvarena, Hồ Amrita cũng chỉ là một dòng suối phun trào ra từ đó mà thôi. Và những con thiêu thân Khvarena đã thông qua đó mà cuốn vào bộ rễ dưới mặt đất, trở về với vòng tay của Harvisptokhm.

Levels

LvReqReward
0
1
Tịnh Quang Vũ6
2
Tịnh Quang Vũ6
3
Tịnh Quang Vũ6
4
Tịnh Quang Vũ6
5
Tịnh Quang Vũ6
6
Tịnh Quang Vũ6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton