Strange Food

IconNameRarityEffectRecipe
Bánh Người Cá Kỳ Lạ
Bánh Người Cá Kỳ Lạ2
RarstrRarstr
Def_Add Phòng ngự cả đội tăng 88 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.
Bột Mì3
+
Cà Chua2
+
Hành Tây1
+
Sữa1
Trứng Chiên Teyvat Kỳ Lạ
Trứng Chiên Teyvat Kỳ Lạ1
Rarstr
Recovery_Revive Hồi 50 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.
Sườn Nướng Kỳ Lạ
Sườn Nướng Kỳ Lạ1
Rarstr
Recovery_Revive Hồi 50 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.
Xiên Thịt Gà Nấm Kỳ Lạ
Xiên Thịt Gà Nấm Kỳ Lạ1
Rarstr
Recovery_HpAdd Hồi 8% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 800 điểm HP.
Nấm Rơm1
+
Thịt Gia Cầm1
Mỳ Sốt Thịt Kỳ Lạ
Mỳ Sốt Thịt Kỳ Lạ2
RarstrRarstr
Recovery_HpAddAll Lập tức hồi 18% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 300 HP.
Bột Mì2
+
Thịt Rừng2
+
Cà Chua1
Canh Rau Củ Kỳ Lạ
Canh Rau Củ Kỳ Lạ1
Rarstr
Recovery_HpAddAll Lập tức hồi 8% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, trong 30s tiếp theo, mỗi 5s hồi 210 HP.
Củ Cải Trắng1
+
Bạc Hà1
Bánh Xốp Kỳ Lạ
Bánh Xốp Kỳ Lạ2
RarstrRarstr
Recovery_Revive Hồi 250 điểm HP cho nhân vật được chọn hồi sinh.
Quả Mâm Xôi3
+
Bột Mì2
+
Trứng Chim1
Củ Cải Viên Chiên Kỳ Lạ
Củ Cải Viên Chiên Kỳ Lạ2
RarstrRarstr
Atk_Add Tấn công cả đội tăng 66 điểm, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.
Bột Mì3
+
Củ Cải Trắng2
+
Tiêu1
Gỏi Mãn Nguyện Kỳ Lạ
Gỏi Mãn Nguyện Kỳ Lạ2
RarstrRarstr
Atk_CritRate Tỷ lệ bạo kích cả đội tăng 6%, kéo dài 300s. Trong chế độ nhiều người chơi, chỉ có hiệu lực với bản thân.
Bắp Cải Cuộn2
+
Táo2
+
Trứng Chim1
+
Khoai Tây1
Gà Nấu Hoa Ngọt Kỳ Lạ
Gà Nấu Hoa Ngọt Kỳ Lạ2
RarstrRarstr
Recovery_HpAdd Hồi 20% giới hạn HP cho nhân vật được chọn, và hồi thêm 900 điểm HP.
Thịt Gia Cầm2
+
Hoa Ngọt2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton