Chuyên Gia Nguyên Tố – Phần I

Chuyên Gia Nguyên Tố - Phần I
Chuyên Gia Nguyên Tố - Phần INameChuyên Gia Nguyên Tố - Phần I
Amount of Achievements21
Reward
Thành tựu - Màu sắc cầu vồng1
Thành tựu - Màu sắc cầu vồng
IconNameDescriptionShownRewardVer
"Ngoan ngoãn nào!"Hoàn thành 1 lần: Đóng băng một kẻ địch trên 10s.
Nguyên Thạch5
1.2
"Ngoan ngoãn nào!"Hoàn thành 5 lần: Đóng băng một kẻ địch trên 10s.
Nguyên Thạch10
1.2
"Ngoan ngoãn nào!"Hoàn thành 10 lần: Đóng băng một kẻ địch trên 10s.
Nguyên Thạch20
1.2
"Hãy để gió cuốn đi"Hoàn thành 1 lần: Trong 2s, kích hoạt 4 loại phản ứng khuếch tán nguyên tố Băng, Thuỷ, Hoả, Lôi.
Nguyên Thạch5
1.2
"Hãy để gió cuốn đi"Hoàn thành 5 lần: Trong 2s, kích hoạt 4 loại phản ứng khuếch tán nguyên tố Băng, Thuỷ, Hoả, Lôi.
Nguyên Thạch10
1.2
"Hãy để gió cuốn đi"Hoàn thành 10 lần: Trong 2s, kích hoạt 4 loại phản ứng khuếch tán nguyên tố Băng, Thuỷ, Hoả, Lôi.
Nguyên Thạch20
1.2
Khoảng thời gian màu trắng
Khoảng thời gian màu trắngHoàn thành 1 lần: Đóng băng 4 kẻ địch trong 2s
Nguyên Thạch5
1.2
Khoảng thời gian màu trắng
Khoảng thời gian màu trắngHoàn thành 5 lần: Đóng băng 4 kẻ địch trong 2s
Nguyên Thạch10
1.2
Khoảng thời gian màu trắng
Khoảng thời gian màu trắngHoàn thành 10 lần: Đóng băng 4 kẻ địch trong 2s
Nguyên Thạch20
1.2
Môi trường nhiệt độ thấp dẫn đến việc lượng điện có thể dùng cũng giảm
Môi trường nhiệt độ thấp dẫn đến việc lượng điện có thể dùng cũng giảmHoàn thành 1 lần: Đánh bại 4 kẻ địch bằng phản ứng Siêu Dẫn trong 2s
Nguyên Thạch5
1.2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton