Động Tiên Bảo Giám: Hồi III

Động Tiên Bảo Giám
Động Tiên Bảo GiámNameĐộng Tiên Bảo Giám
TitleHồi III
Prev ChapterĐộng Tiên Bảo Giám: Hồi II
Next ChapterĐộng Tiên Bảo Giám: Hồi IV

Reward

IconNameRarityFamilyAmount
Sân Nhỏ Thôn Trấn
Sân Nhỏ Thôn Trấn4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Recipe, Furniture Set Recipex 1
Cổng Chính Đường Lớn - Yêu Tà Lui Bước
Cổng Chính Đường Lớn - Yêu Tà Lui Bước4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Recipe, Furniture Set Recipex 1
Cuộc Sống Nơi Đài Canh Gác
Cuộc Sống Nơi Đài Canh Gác4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Recipe, Furniture Set Recipex 1
Phòng Ngủ Liyue Đơn Giản
Phòng Ngủ Liyue Đơn Giản4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Recipe, Furniture Set Recipex 1
Phòng Bếp Bận Rộn
Phòng Bếp Bận Rộn4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Recipe, Furniture Set Recipex 1
Phòng Ngủ Mondstadt Nội Thất Đầy Đủ
Phòng Ngủ Mondstadt Nội Thất Đầy Đủ4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Recipe, Furniture Set Recipex 1
Phòng Họp 6 Người
Phòng Họp 6 Người4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Recipe, Furniture Set Recipex 1
Đài Giả Kim
Đài Giả Kim4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Furniture Recipe, Recipex 1
items per Page
PrevNext

Objectives

IconObjectivesProgressReward
Học được 40 loại Bản Vẽ Đồ Trang Trí0 / 40
Đèn Đường Ngoại Ô1
Bàn Thạch - Khước Lạp5
Chế tạo 80 Đồ Trang Trí0 / 80
Gian Nhà Cổ Điển1
Bàn Thạch - Quy Âm5
Đặt cùng lúc 20 đồ trang trí dạng "gốc cây" hoặc "bụi cây" trong Động Tiên.0 / 20
Tam Nhãn Thủ Tiên Bài1
Bàn Thạch - Bích Tiếu5
Đặt 3 Bộ Trang Trí khác nhau0 / 3
Tượng Sư Tử - Bách Giải1
Bàn Thạch - Miên Vân5
Thu được 5000 Tiền Động Tiên0 / 5000
Tượng Sư Tử - Thiên Lộc1
Bàn Thạch - Thiên Giai5
Mua 1 vật phẩm từ Tiên Ấm Chu Du cuối tuần ở Động Tiên khác0 / 1
Hàng Rào Gỗ Thông1
Bàn Thạch - Linh Lung5
Tiên Lực Động Tiên đạt cấp Bước Đầu Sang Trọng0 / 1
Nhà Nhỏ Gỗ Thông Bỏ Túi1
Phòng Đọc Sách Tiện Nghi1
Cấp tín nhiệm đạt cấp 50 / 1
Phòng Tuyến Ấm Áp Phòng Tiếp Khách1
Nhà Nhỏ Giữa Núi Rừng1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton