Inazuma – Quần Đảo Sét Và Vĩnh Hằng (I)

Inazuma - Quần Đảo Sét Và Vĩnh Hằng (I)
Inazuma - Quần Đảo Sét Và Vĩnh Hằng (I)NameInazuma - Quần Đảo Sét Và Vĩnh Hằng (I)
Amount of Achievements20
Reward
Inazuma- Hoa Văn Kujou1
Inazuma- Hoa Văn Kujou
IconNameDescriptionShownRewardVer
Thám hiểm đại lục - Vùng Đất Sấm Sét I
Thám hiểm đại lục - Vùng Đất Sấm Sét IThắp sáng bản đồ Đảo Narukami, Kannazuka và Đảo Yashiori trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch5
2.0
Đại Lục Vượt Sấm I
Đại Lục Vượt Sấm IMở khóa tất cả điểm dịch chuyển của Đảo Narukami, Kannazuka và Đảo Yashiori trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch5
2.0
Thánh Đường Hành Hương - Inazuma Tenryou I
Thánh Đường Hành Hương - Inazuma Tenryou IMở khóa tất cả phong ấn Đền Địa Linh của Đảo Narukami, Kannazuka và Đảo Yashiori trong khu vực Inazuma
Nguyên Thạch10
2.0
Lôi Điện Vĩnh Hằng
Lôi Điện Vĩnh HằngHiến tế Thất Thiên Thần Tượng Inazuma đạt cấp tối đa.
Nguyên Thạch20
2.0
Vật Chủ Thần Thánh
Vật Chủ Thần ThánhTăng cấp Anh Đào Thần Bảo Vệ đạt cấp tối đa.
Nguyên Thạch20
2.0
Tay Săn Bụi Rậm Naku I
Tay Săn Bụi Rậm Naku IĐuổi theo 10 Lôi Linh tại Đảo Narukami, Kannazuka và Đảo Yashiori trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch5
2.0
Tay Săn Bụi Rậm Naku I
Tay Săn Bụi Rậm Naku IĐuổi theo 20 Lôi Linh tại Đảo Narukami, Kannazuka và Đảo Yashiori trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch10
2.0
Tay Săn Bụi Rậm Naku I
Tay Săn Bụi Rậm Naku IĐuổi theo 40 Lôi Linh tại Đảo Narukami, Kannazuka và Đảo Yashiori trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch20
2.0
Người Dẫn Đường Nhấp Nháy I
Người Dẫn Đường Nhấp Nháy IĐuổi theo 4 Tiên Linh và thắp sáng Đài Tiên Linh tại Đảo Narukami, Kannazuka và Đảo Yashiori trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch5
2.0
Người Dẫn Đường Nhấp Nháy I
Người Dẫn Đường Nhấp Nháy IĐuổi theo 8 Tiên Linh và thắp sáng Đài Tiên Linh tại Đảo Narukami, Kannazuka và Đảo Yashiori trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch10
2.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton