Ghế

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Sofa Êm Ái
Sofa Êm Ái4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
169 (127)0.53 (0.71)Indoor
Gỗ Thông12
+
Vải Vóc6
+
16h
2.8.0-
Chiều Tà Xanh Biếc
Chiều Tà Xanh Biếc3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Tụy Hoa8
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
14h
2.8.0-
"Ý Chí Kiên Định"3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
169 (127)0.36 (0.47)Indoor
Gỗ Hoa8
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
14h
2.8.0-
Ghế Ăn Gỗ Thông
Ghế Ăn Gỗ Thông2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
85 (64)0.35 (0.47)Indoor
Gỗ Thông4
+
12h
2.8.0-
Ghế Uống Trà Gỗ Thông
Ghế Uống Trà Gỗ Thông3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Thông8
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
2.8.0-
Ghế Tròn Gỗ Thông Đỏ
Ghế Tròn Gỗ Thông Đỏ3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Thông8
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
2.8.0-
Ghế Gỗ Mơ Mộng
Ghế Gỗ Mơ Mộng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (35)1.71 (1.71)Indoor
Gỗ Mơ Mộng6
+
Mảnh Sắt2
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
2.8.0-
Ghế Tròn Phòng Trà - Vỗ Về Niềm Đau
Ghế Tròn Phòng Trà - Vỗ Về Niềm Đau2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
85 (64)0.35 (0.47)Indoor
Gỗ Phong4
+
12h
2.2
Ghế Dài
Ghế Dài "Tịnh Ngữ" Gỗ Karmaphala3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Karmaphala12
+
14h
3.2.0
Ghế
Ghế "Phản Truy Bắt" Gỗ Karmaphala3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Karmaphala12
+
14h
3.2.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton