Bàn

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Tủ Bếp Gỗ Thông
Tủ Bếp Gỗ Thông2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
35 (24)0.86 (1.25)Exterior
Gỗ Thông6
+
Vải Vóc2
+
12h
2.8.0-
Bệ Đúc Hạng Nặng
Bệ Đúc Hạng Nặng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Gỗ Sam12
+
Vải Vóc4
+
14h
2.8.0-
Bàn Dài Rộng Rãi
Bàn Dài Rộng Rãi2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
35 (24)0.86 (1.25)Exterior
Gỗ Thông8
+
12h
2.8.0-
Cối Xay Lớn
Cối Xay Lớn3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
35 (24)1.71 (2.5)Exterior
Gỗ Sam4
+
Mảnh Sắt8
+
14h
2.8.0-
Đài Giả Kim
Đài Giả Kim4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
35 (24)2.57 (3.75)Exterior
Mảnh Sắt Trắng20
+
16h
2.8.0-
Gian Hàng Đôi - Cao Vời Vợi
Gian Hàng Đôi - Cao Vời Vợi3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
60 (43)1 (1.4)Exterior
Gỗ Thông12
+
14h
2.8.0-
Bàn Trà Trúc Lộ Thiên
Bàn Trà Trúc Lộ Thiên3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
95 (71)0.63 (0.85)Exterior
Đốt Trúc12
+
14h
2.8.0-
Bàn Trà Gỗ Lộ Thiên
Bàn Trà Gỗ Lộ Thiên3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
95 (71)0.63 (0.85)Exterior
Gỗ Sam12
+
14h
2.8.0-
Tiệc Rừng Mùa Hạ
Tiệc Rừng Mùa Hạ4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Exterior
Gỗ Thông6
+
Gỗ Hoa6
+
16h
2.8.0-
Bàn Googol
Bàn Googol4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
35 (24)2.57 (3.75)Exterior
Gỗ Tụy Hoa8
+
Vải Vóc4
+
16h
2.8.0-
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton