Xạ Thủ Thần

Xạ Thủ Thần
Xạ Thủ ThầnNameXạ Thủ Thần
Amount of Achievements3
Reward
Thành tựu - Cung tên1
Thành tựu - Cung tên
IconNameDescriptionShownRewardVer
"Trăm hay không bằng tay quen"Dùng cung tên bắn hạ chim ưng đang bay lượn trên bầu trời.
Nguyên Thạch5
1.2
Bách Bộ Xuyên Tâm
Bách Bộ Xuyên TâmĐứng từ xa ngắm bắn trúng điểm yếu của kẻ địch.
Nguyên Thạch5
1.2
Xạ Thủ Đạn Ma
Xạ Thủ Đạn MaĐứng từ khoảng cách rất xa ngắm bắn trúng điểm yếu của kẻ địch.
Nguyên Thạch5
1.2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton