Inazuma NPC Commissions

IconNameDescriptionRewards
Quyển Tiểu Thuyết Này...Lợi Hại Không?
Quyển Tiểu Thuyết Này...Lợi Hại Không?Hình như biên tập viên Shigeru ở Nhà Xuất Bản Yae và tác giả Junkichi đang tranh cãi vì việc gì đó...
Mọi Người Đang Cầu Nguyện...
Mọi Người Đang Cầu Nguyện...Maki ở Đền Narukami hình như đang buồn phiền vì việc gì đó...
n/an/a
Quyển Tiểu Thuyết Này...Có Vấn Đề Sao?
Quyển Tiểu Thuyết Này...Có Vấn Đề Sao?Biên tập viên Shigeru ở Nhà Xuất Bản Yae đang lo lắng về một cuộc khủng hoảng chưa từng có...
Đội Ẩm Thực Toàn Năng - Tư Duy Đột Phá
Đội Ẩm Thực Toàn Năng - Tư Duy Đột PháXudong dẫn dắt "Đội Ẩm Thực Toàn Năng" hình như đang buồn phiền vì chuyện gì đó...
Hồ Sơ Bantan Sango
Hồ Sơ Bantan SangoNghe nói trong thành Inazuma có một chỗ bí ẩn tên là "Trụ Sở Thám Tử Bantan Sango"...
Hình Như Đã Đọc Tiểu Thuyết Này Rồi?
Hình Như Đã Đọc Tiểu Thuyết Này Rồi?Tác giả Junkichi ở Nhà Xuất Bản Yae đang lo lắng về một cuộc khủng hoảng chưa từng có...
Hồ Sơ Bantan Sango - Thân Phận Thích Hợp
Hồ Sơ Bantan Sango - Thân Phận Thích HợpHình như Sango ở Trụ Sở Thám Tử Bantan Sango có cái nhìn mới về vụ án đang thụ lý...
Hồ Sơ Bantan Sango - Thời Khắc Kết Án
Hồ Sơ Bantan Sango - Thời Khắc Kết ÁnVụ án cướp bóc liên hoàn trong thành Inazuma cuối cùng đã đến lúc kết thúc rồi.
Hồ Sơ Bantan Sango - Kết Thúc Sự Vụ
Hồ Sơ Bantan Sango - Kết Thúc Sự VụHình như Ryuuji ở Trụ Sở Thám Tử Bantan Sango muốn đi làm một việc...
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton