Bí Cảnh và La Hoàn Thâm Cảnh – Phần I

Bí Cảnh và La Hoàn Thâm Cảnh - Phần I
Bí Cảnh và La Hoàn Thâm Cảnh - Phần INameBí Cảnh và La Hoàn Thâm Cảnh - Phần I
Amount of Achievements8
Reward
Thành tựu - Thần Bí1
Thành tựu - Thần Bí
IconNameDescriptionShownRewardVer
Người thám hiểm vực sâu
Người thám hiểm vực sâuLa Hoàn Thâm Cảnh: Vượt qua 4 tầng
Nguyên Thạch5
1.2
Người thám hiểm vực sâu
Người thám hiểm vực sâuLa Hoàn Thâm Cảnh: Vượt qua 8 tầng
Nguyên Thạch10
1.2
Người thám hiểm vực sâu
Người thám hiểm vực sâuLa Hoàn Thâm Cảnh: Vượt qua 12 tầng
Nguyên Thạch20
1.2
Đến từ vực sâu
Đến từ vực sâuLa Hoàn Thâm Cảnh: Hoàn thành tầng 2 phòng 3 mà không bị thương.
Nguyên Thạch5
1.2
Đến từ vực sâu
Đến từ vực sâuLa Hoàn Thâm Cảnh: Hoàn thành tầng 5 phòng 3 mà không bị thương.
Nguyên Thạch10
1.2
Đến từ vực sâu
Đến từ vực sâuLa Hoàn Thâm Cảnh: Hoàn thành tầng 8 phòng 3 mà không bị thương.
Nguyên Thạch20
1.2
My Precious
My PreciousLa Hoàn Thâm Cảnh: Hoàn thành tầng 2 phòng 2 với Địa Mạch Trấn Thạch còn nguyên vẹn
Nguyên Thạch10
1.2
Đấu Sĩ Uyên Tinh
Đấu Sĩ Uyên TinhLa Hoàn Thâm Cảnh: Lấy được tất cả Uyên Tinh trong Hành Lang Thâm Cảnh.
Nguyên Thạch20
1.2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton