Phong Cách Liyue

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Nhà Tranh
Nhà Tranh2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
125 (62)0.24 (0.48)Exterior
Gỗ Sam8
+
12h
2.8.0-
Kho Rơm
Kho Rơm2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
110 (80)0.27 (0.38)Exterior
Gỗ Sam8
+
12h
2.8.0-
Nhà Liyue - Sống Ẩn Dật
Nhà Liyue - Sống Ẩn Dật3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
210 (104)0.29 (0.58)Exterior
Gỗ Thông6
+
Gỗ Khước Sa6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
14h
2.8.0-
Nhà Liyue - Xà Treo Bằng Đá
Nhà Liyue - Xà Treo Bằng Đá3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
205 (101)0.29 (0.59)Exterior
Gỗ Thông6
+
Gỗ Khước Sa6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
14h
2.8.0-
Trạm Dịch Liyue - Trà Đạo
Trạm Dịch Liyue - Trà Đạo3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
185 (91)0.32 (0.66)Exterior
Gỗ Thông6
+
Gỗ Khước Sa6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
14h
2.8.0-
Nhà Liyue - Trăng Nằm Trên Mái
Nhà Liyue - Trăng Nằm Trên Mái3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (53)0.71 (1.13)Exterior
Gỗ Thông6
+
Gỗ Khước Sa6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
14h
2.8.0-
Nhà Liyue - Hòa Thuận Đầm Ấm
Nhà Liyue - Hòa Thuận Đầm Ấm3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (53)0.71 (1.13)Exterior
Gỗ Thông6
+
Gỗ Khước Sa6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
14h
2.8.0-
Cửa Hàng Liyue - Khách Đông Nườm Nượp
Cửa Hàng Liyue - Khách Đông Nườm Nượp3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (41)0.71 (1.46)Exterior
Gỗ Thông6
+
Gỗ Khước Sa6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
14h
2.8.0-
Nhà Liyue - Thời Gian Thoi Đưa
Nhà Liyue - Thời Gian Thoi Đưa3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (53)0.71 (1.13)Exterior
Gỗ Thông6
+
Gỗ Khước Sa6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
14h
2.8.0-
Hiên Nhà Cổ - Sớm Tối Có Nhau
Hiên Nhà Cổ - Sớm Tối Có Nhau4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
185 (79)0.49 (1.14)Exterior
Gỗ Khước Sa12
+
Gỗ Thông12
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
16h
2.8.0-
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton