Bằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 4

Bằng Chứng Mạo Hiểm
Bằng Chứng Mạo HiểmNameBằng Chứng Mạo Hiểm
TitleChương 4
Prev ChapterBằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 3
Next ChapterBằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 5

Reward

IconNameRarityFamilyAmount
Phôi Pháp Khí Bắc Lục
Phôi Pháp Khí Bắc Lục4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Ingredient, Forging Ingredient, Alchemy Ingredientx 1
Ma Khoáng Tinh Đúc
Ma Khoáng Tinh Đúc3
RarstrRarstrRarstr
Crafted Item, Weapon Ascension Item, Weapon EXP Itemx 8
Mora
Mora3
RarstrRarstrRarstr
Currencyx 25000
Nguyên Thạch
Nguyên Thạch5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Currencyx 100
items per Page
PrevNext

Objectives

IconObjectivesProgressReward
Thăm Thất Thiên Thần Tượng Ở Phế Tích Phong Long0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Mora20000
Hiến tế Thất Thiên Thần Tượng ở Mondstadt đến cấp 60 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Chìa Khóa Đền Địa Linh Mondstadt1
Cường hóa 6 Thánh Di Vật lên cấp 40 / 6
EXP Mạo Hiểm100
Lông Vũ Võ Nhân1
Tương tác 3 lần với "Hoa Tàng Kim" hoặc "Hoa Chỉ Thị" và nhận thưởng0 / 3
EXP Mạo Hiểm100
Kinh Nghiệm Anh Hùng3
Hoàn thành 1 lần Phái Đi Thám Hiểm0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Trứng Chim5
Đột phá 3 Nhân Vật lên cấp 10 / 3
EXP Mạo Hiểm100
Kinh Nghiệm Anh Hùng3
Cường hóa 1 Vũ Khí lên cấp 200 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Ma Khoáng Tinh Đúc6
Tiến hành 1 lần Giả Kim0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Mora20000
Đánh bại Thuật Sĩ Cicin Lôi0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Đồng Hồ Nước Võ Nhân1
Mở khóa 1 Đền Địa Linh0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Khăn Võ Nhân1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton