Quầy

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Quầy Hàng Chữ L Gỗ Hoa Cực Bắc
Quầy Hàng Chữ L Gỗ Hoa Cực Bắc3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Hoa12
+
14h
2.8.0-
Quầy Lễ Tân Phòng Trọ Gỗ Thông
Quầy Lễ Tân Phòng Trọ Gỗ Thông3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
101 (76)0.59 (0.79)Indoor
Gỗ Thông12
+
14h
2.8.0-
Quầy Phòng Trà -
Quầy Phòng Trà - "Toshimaru"3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Phong12
+
14h
2.2
Bệ Đá Sa Mạc - Kiên Cố
Bệ Đá Sa Mạc - Kiên Cố3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
169 (127)0.36 (0.47)Indoor
Mảnh Sắt Trắng6
+
Mảnh Sắt6
+
14h
3.1.0
Bếp Đá Sa Mạc - Ấm Áp
Bếp Đá Sa Mạc - Ấm Áp3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
693 (693)0.09 (0.09)Indoor
Mảnh Sắt Trắng4
+
Mảnh Sắt4
+
14h
3.1.0
Chứng Nhân Của Mọi Chuyện Tại Quán Rượu
Chứng Nhân Của Mọi Chuyện Tại Quán Rượu3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
136 (102)0.44 (0.59)Indoor
Gỗ Karmaphala12
+
14h
3.2.0
Khoảnh Khắc Mừng Buổi Diễn Ngẫu Hứng
Khoảnh Khắc Mừng Buổi Diễn Ngẫu Hứng4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
514 (419)0.18 (0.21)Indoor
Gỗ Bách14
+
Vải Vóc6
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
16h
4.3.0
Bếp Lò Phòng Trà - Lửa Hay Nấu Khéo
Bếp Lò Phòng Trà - Lửa Hay Nấu Khéo4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
558 (453)0.16 (0.2)Indoor
Gỗ Khước Sa4
+
Mảnh Sắt Trắng12
+
16h
4.5.0
Bếp Lò Phòng Trà - Hấp Kỹ Sấy Chậm
Bếp Lò Phòng Trà - Hấp Kỹ Sấy Chậm3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
119 (90)0.5 (0.67)Indoor
Đốt Trúc4
+
Mảnh Sắt Trắng8
+
14h
4.5.0
Lửa Ấm -
Lửa Ấm - "Củi Quét Tan Bóng Tối"4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm0
550 (550)0.16 (0.16)Indoor4.6.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton