Catalyst

Weapons

IconNameRarityAtkSubValueWeapon AffixAscension Materials
Nhật Ký Học Sinh
Nhật Ký Học Sinh1
Rarstr
23.25
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mặt Nạ Vỡ
Sổ Tay Ma Pháp
Sổ Tay Ma Pháp2
RarstrRarstr
32.93
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mặt Nạ Vỡ
Tóm Tắt Ma Pháp
Tóm Tắt Ma Pháp3
RarstrRarstrRarstr
37.61EM40.8Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Lôi tăng 12%.
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Dịch Slime
Câu Chuyện Diệt Rồng
Câu Chuyện Diệt Rồng3
RarstrRarstrRarstr
38.74HP%7.66%Khi chủ động đổi nhân vật, tấn công của nhân vật mới vào trận tăng 24%, kéo dài 10s. Mỗi 20s mới thi triển 1 lần.
Răng Sữa Sói Bão
Cành Cây Địa Mạch
Bản Vẽ Hướng Dẫn
Tiểu Thuyết Dị Giới
Tiểu Thuyết Dị Giới3
RarstrRarstrRarstr
38.74ER%8.5%Khi nhận được Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân, hồi phục 1%HP
Xiềng Xích Đấu Sĩ Nanh Sư Tử
Cấu Trúc Hỗn Độn
Mặt Nạ Vỡ
Quả Cầu Ngọc
Quả Cầu Ngọc3
RarstrRarstrRarstr
39.88EM20.4Trong 12s sau khi kích hoạt Bốc Hơi, Điện Cảm, Đóng Băng, Sum Suê hoặc Khuếch Tán nguyên tố Thủy, tấn công tăng 20%.
Ánh Sáng Rừng Băng Giá
Dao Săn Bắt
Ấn Quạ Tầm Bảo
Ngọc Sinh Đôi
Ngọc Sinh Đôi3
RarstrRarstrRarstr
39.88CrR%3.4%Trong 15s sau khi đánh bại kẻ địch, tốc độ di chuyển và tấn công tăng 12%.
Diên Đơn Biển Sương Mù
Phấn Hoa Hư Vô
Phù Hiệu Tân Binh
Hổ Phách Nguyệt
Hổ Phách Nguyệt3
RarstrRarstrRarstr
38.74EM30.6Sau khi tấn công thường đánh trúng địch, nhận 6% buff sát thương Nguyên Tố. Hiệu quả kéo dài 6s, cộng dồn 2 tầng.
Mora
Tây Phong Mật Điển
Tây Phong Mật Điển4
RarstrRarstrRarstrRarstr
42.4ER%10%Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s mới thi triển 1 lần.
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Bản Vẽ Hướng Dẫn
Chương Nhạc Lang Thang
Chương Nhạc Lang Thang4
RarstrRarstrRarstrRarstr
42.4CrD%12%Khi nhân vật ra trận, ngẫu nhiên nhận 1 ca khúc, kéo dài 10s. Mỗi 30s mới thi triển 1 lần. Nhạc dạo: Tấn công tăng 60%; Điệp khúc: Toàn bộ sát thương nguyên tố tăng 48%; Khúc nhạc ngắn: Tinh thông nguyên tố tăng 240.
Răng Sữa Sói Bão
Cành Cây Địa Mạch
Mặt Nạ Vỡ
items per Page
PrevNext

Test Weapons

IconNameRarityAtkSubValueWeapon AffixAscension Materials
n/a4
RarstrRarstrRarstrRarstr
43.73
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
Bài Thơ Kể Chuyện
Bài Thơ Kể Chuyện5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
45.94
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
n/a5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
44.34
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
(test)穿模测试1
Rarstr
9.9
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
(test)穿模测试1
Rarstr
9.9
Ngói Vỡ Tháp Cô Vương
Sừng Nặng
Mũi Tên Chắc Chắn
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton