Bằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 1

Bằng Chứng Mạo Hiểm
Bằng Chứng Mạo HiểmNameBằng Chứng Mạo Hiểm
TitleChương 1
Next ChapterBằng Chứng Mạo Hiểm: Chương 2

Reward

IconNameRarityFamilyAmount
Hoa May Mắn
Hoa May Mắn3
RarstrRarstrRarstr
Artifact Piece, Flower of Lifex 1
Kinh Nghiệm Anh Hùng
Kinh Nghiệm Anh Hùng4
RarstrRarstrRarstrRarstr
Character Ascension Item, Character EXP Itemx 2
Mora
Mora3
RarstrRarstrRarstr
Currencyx 10000
Nguyên Thạch
Nguyên Thạch5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
Currencyx 50
items per Page
PrevNext

Objectives

IconObjectivesProgressReward
Thăm Thất Thiên Thần Tượng ở Phong Khởi Địa0 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Mora5000
Kích hoạt 3 Điểm Dịch Chuyển0 / 3
EXP Mạo Hiểm100
Mora5000
Mở 15 Rương thất lạc0 / 15
EXP Mạo Hiểm100
Vòng Bạc May Mắn1
Hiến tế Thất Thiên Thần Tượng ở Mondstadt đến Cấp 20 / 1
EXP Mạo Hiểm100
Đồng Hồ Cát May Mắn1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton