Phong Cách Inazuma

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Đền Vĩnh Hằng
Đền Vĩnh Hằng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
50 (36)1.2 (1.67)Exterior
Gỗ Otogi8
+
14h
2.8.0-
Đền Tịnh Tâm
Đền Tịnh Tâm4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
160 (118)0.56 (0.76)Exterior
Gỗ Mơ Mộng16
+
Thuốc Nhuộm Đỏ8
+
16h
2.8.0-
Dinh Thự Inazuma - Nhất Trí Một Lòng
Dinh Thự Inazuma - Nhất Trí Một Lòng4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
410 (204)0.22 (0.44)Exterior
Gỗ Khổng Tước24
+
Thuốc Nhuộm Lam6
+
16h
2.2
Cửa Tiệm Inazuma - Trăm Ngọc Nghìn Ngà
Cửa Tiệm Inazuma - Trăm Ngọc Nghìn Ngà3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
610 (404)0.1 (0.15)Exterior
Gỗ Khổng Tước12
+
Thuốc Nhuộm Lam6
+
14h
2.2
Nhà Dân Inazuma - Tam Đại Đồng Đường
Nhà Dân Inazuma - Tam Đại Đồng Đường3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
760 (504)0.08 (0.12)Exterior
Gỗ Khổng Tước12
+
Thuốc Nhuộm Lam6
+
14h
2.2
Nhà Dân Inazuma - Biến Tấu Dễ Dàng
Nhà Dân Inazuma - Biến Tấu Dễ Dàng3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
610 (354)0.1 (0.17)Exterior
Gỗ Otogi12
+
Thuốc Nhuộm Lam3
+
Thuốc Nhuộm Vàng3
+
14h
2.2
Công Xưởng Inazuma - Tận Tụy Chuyên Tâm
Công Xưởng Inazuma - Tận Tụy Chuyên Tâm3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
1235 (716)0.05 (0.08)Exterior
Gỗ Otogi12
+
Thuốc Nhuộm Lam3
+
Thuốc Nhuộm Vàng3
+
14h
2.2
Nhà Dân Inazuma - Thân Tâm An Lạc
Nhà Dân Inazuma - Thân Tâm An Lạc3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
285 (141)0.21 (0.43)Exterior
Gỗ Otogi12
+
Thuốc Nhuộm Lam3
+
Thuốc Nhuộm Vàng3
+
14h
2.2
Nhà Tre Inazuma - Tịnh Độ An Yên
Nhà Tre Inazuma - Tịnh Độ An Yên3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
95 (47)0.63 (1.28)Exterior
Gỗ Otogi12
+
Thuốc Nhuộm Vàng6
+
14h
2.2
Nhà Tre Inazuma - Con Tim Nhàn Hạ
Nhà Tre Inazuma - Con Tim Nhàn Hạ3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
220 (110)0.27 (0.55)Exterior
Gỗ Otogi12
+
Thuốc Nhuộm Vàng6
+
14h
2.2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton