Inazuma – Quần Đảo Sét Và Vĩnh Hằng (II)

Inazuma - Quần Đảo Sét Và Vĩnh Hằng (II)
Inazuma - Quần Đảo Sét Và Vĩnh Hằng (II)NameInazuma - Quần Đảo Sét Và Vĩnh Hằng (II)
Amount of Achievements17
Reward
Inazuma - Hoa Văn Sangonomiya1
Inazuma - Hoa Văn Sangonomiya
IconNameDescriptionShownRewardVer
Thám hiểm đại lục - Vùng Đất Sấm Sét II
Thám hiểm đại lục - Vùng Đất Sấm Sét IIThắp sáng bản đồ Đảo Watatsumi và Đảo Seirai trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch5
2.1
Đại Lục Vượt Sấm II
Đại Lục Vượt Sấm IIMở khóa tất cả điểm dịch chuyển của Đảo Watatsumi và Đảo Seirai trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch5
2.1
Thánh Đường Hành Hương - Inazuma Tenryou II
Thánh Đường Hành Hương - Inazuma Tenryou IIMở khóa tất cả Đền Địa Linh của Đảo Watatsumi và Đảo Seirai trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch10
2.1
Tay Săn Bụi Rậm Naku II
Tay Săn Bụi Rậm Naku IIĐuổi theo 4 Lôi Linh tại Đảo Watatsumi và Đảo Seirai trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch5
2.1
Tay Săn Bụi Rậm Naku II
Tay Săn Bụi Rậm Naku IIĐuổi theo 8 Lôi Linh tại Đảo Watatsumi và Đảo Seirai trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch10
2.1
Tay Săn Bụi Rậm Naku II
Tay Săn Bụi Rậm Naku IIĐuổi theo 16 Lôi Linh tại Đảo Watatsumi và Đảo Seirai trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch20
2.1
Người Dẫn Đường Nhấp Nháy II
Người Dẫn Đường Nhấp Nháy IIĐuổi theo 6 Tiên Linh và thắp sáng Đài Tiên Linh tại Đảo Watatsumi và Đảo Seirai trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch5
2.1
n/an/a
Mora66
2.1
n/an/a
Mora66
2.1
Thợ Săn Sấm Sét II
Thợ Săn Sấm Sét IIMở 40 rương tại Đảo Watatsumi và Đảo Seirai trong khu vực Inazuma.
Nguyên Thạch5
2.1
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton