Non-Codex Domains

IconNameMonstersReward
Động tiên phát ra hơi thở
Động tiên phát ra hơi thở "Nghiệp Chướng"
Slime Lôi
Slime Lôi Lớn
Slime Lôi Biến Dị
Slime Băng
Slime Thủy
Slime Thủy Lớn
Slime Hỏa
Slime Hỏa Lớn
Hilichurl Chiến Sĩ
Hilichurl Khiên Gỗ
Hilichurl Hỏa Tiễn
Hilichurl Đạn Nổ
Hilichurl Tiên Phong
Hilichurl Băng Tiễn
Hilichurl Lôi Tiễn
Bạo Đồ Hilichurl Búa Lửa
Phù Thủy Hilichurl Thủy
Phù Thủy Hilichurl Thảo
Phù Thủy Hilichurl Phong
Phù Thủy Hilichurl Nham
Pháp Sư Vực Sâu Hỏa
Mảnh Tùng Thạch Tự Tại1
EXP Nhà Mạo Hiểm2
Ma Khoáng Tinh Đúc2
Mora10000
Con Đường Quanh Co
Con Đường Quanh Co
Slime Lôi
Slime Lôi Lớn
Slime Lôi Biến Dị
Slime Băng
Slime Băng Lớn
Slime Thủy
Slime Thủy Lớn
Slime Nham Lớn
Vào
Vào "Hoàng Kim Ốc"
Childe
Con Đường Quanh Co
Con Đường Quanh Co
Đội tiên phong Fatui - Vệ Binh Băng Hạng Nặng
Đội tiên phong Fatui - Vệ Binh Thủy Hạng Nặng
Đội tiên phong Fatui - Quân tiên phong chùy Lôi
Đội tiên phong Fatui - Quân du kích Nham
Đội Tiên Phong Fatui - Quân Tiên Phong Tay Đấm Phong
Đội tiên phong Fatui - Quân du kích Hỏa
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
Fatui - Thuật Sĩ Cicin Lôi
Đến Thăm Tiên Phủ
Đến Thăm Tiên Phủ
Slime Lôi
Slime Lôi Lớn
Slime Lôi Biến Dị
Slime Băng
Slime Băng Lớn
Hilichurl Chiến Sĩ
Hilichurl Đạn Nổ
Hilichurl Khiên Đá
Vào
Vào "Viện nghiên cứu đồ chơi"
Slime Lôi
Slime Lôi Lớn
Slime Hỏa
Slime Hỏa Lớn
Thủ Vệ Di Tích
Mảnh Thanh Kim Sạch1
EXP Nhà Mạo Hiểm2
Ma Khoáng Tinh Đúc2
Mora10000
Đến Thăm Tiên Phủ
Đến Thăm Tiên Phủ
Slime Hỏa
Slime Lôi
Slime Thủy
Slime Phong
Slime Lôi Biến Dị
Slime Hỏa Lớn
Xác định lại phương hướng
Xác định lại phương hướng
Slime Lôi Lớn
Slime Lôi Biến Dị
Slime Thủy
Slime Thủy Lớn
Hilichurl Chiến Sĩ
Xạ Thủ Hilichurl
Hilichurl Hỏa Tiễn
Hilichurl Đạn Nổ
Hilichurl Tiên Phong
Hilichurl Lôi Tiễn
Hilichurl Khiên Đá
Phù Thủy Hilichurl Thủy
Phù Thủy Hilichurl Phong
Pháp Sư Vực Sâu Hỏa
Pháp Sư Vực Sâu Thủy
Mảnh Ngọc Băng Vỡ1
EXP Nhà Mạo Hiểm2
Ma Khoáng Tinh Đúc2
Mora10000
Bí ẩn của muối
Bí ẩn của muối
Hilichurl Chiến Sĩ
Hilichurl Khiên Đá
Hilichurl Hỏa Tiễn
Hilichurl Đạn Nổ
Phù Thủy Hilichurl Nham
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Đá
Pháp Sư Vực Sâu Hỏa
Fatui - Người Xử Lý Nợ Hỏa
Mảnh Hoàng Ngọc Cứng1
EXP Nhà Mạo Hiểm2
Ma Khoáng Tinh Đúc2
Mora10000
Tiến vào
Tiến vào "Ranh Giới"
Slime Băng
Slime Băng Lớn
Hilichurl Chiến Sĩ
Hilichurl Khiên Gỗ
Xạ Thủ Hilichurl
Bạo Đồ Hilichurl Khiên Gỗ
Phù Thủy Hilichurl Thảo
Pháp Sư Vực Sâu Băng
Mảnh Mã Não Cháy1
EXP Nhà Mạo Hiểm2
Ma Khoáng Tinh Đúc2
Mora10000
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton