Event, Test, Quest

IconNameAnytimeDuring DayDuring Night
Hồ Nước Nhỏ Nhà Jerry
Hồ Nước Nhỏ Nhà Jerry
Cá Khổng Tước38.46%
Cá Khổng Tước Lưu Ly61.53%
Cá Khổng Tước38.46%
Cá Khổng Tước Lưu Ly61.53%
Hồ nước (test)
Hồ nước (test)
Cá Pha Lê20.0%
Xích Ma Vương20.0%
Tuyết Quân Tử20.0%
Trường Sinh Tiên20.0%
Lôi Minh Tiên20.0%
Bộ Máy Câu Cá Vô Hạn!
Bộ Máy Câu Cá Vô Hạn!
Cá Khổng Tước20.0%
Cá Khổng Tước Ngọt10.0%
Cá Rồng Thép10.0%
Cá Bướm Vân Đất60.0%
Cá Khổng Tước30.0%
Cá Khổng Tước Ngọt30.0%
Cá Rồng Thép10.0%
Cá Gai Đấu Sĩ30.0%
Bậc Thầy Rải Mồi!
Bậc Thầy Rải Mồi!
Cá Khổng Tước33.33%
Cá Khổng Tước Ngọt33.33%
Cá Rồng Xích Kim16.66%
Cá Pha Lê16.66%
Cá Khổng Tước33.33%
Cá Khổng Tước Ngọt33.33%
Cá Rồng Xích Kim16.66%
Cá Pha Lê16.66%
Câu Không Trượt Phát Nào!
Câu Không Trượt Phát Nào!
Cá Khổng Tước20.0%
Cá Khổng Tước Lam10.0%
Cá Rồng Thép10.0%
Cá Bướm Vân Trà60.0%
Cá Khổng Tước30.0%
Cá Khổng Tước Lam30.0%
Cá Rồng Thép10.0%
Cá Gai Độc30.0%
Bậc Thầy Rải Mồi!
Bậc Thầy Rải Mồi!
Cá Khổng Tước33.33%
Cá Khổng Tước Lưu Ly33.33%
Cá Pháo16.66%
Cá Pha Lê16.66%
Cá Khổng Tước33.33%
Cá Khổng Tước Lưu Ly33.33%
Cá Pháo16.66%
Cá Pha Lê16.66%
Đại Quyết Chiến! Vớt Trăng Đáy Biển!
Đại Quyết Chiến! Vớt Trăng Đáy Biển!
Cá Bướm Vân Tím75.0%
Cá Pha Lê25.0%
Cá Thân Gai60.0%
Cá Pha Lê20.0%
Cá Ánh Trăng20.0%
Không thể câu cá trong hồ dùng để biểu diễn
Không thể câu cá trong hồ dùng để biểu diễn
Cá Bướm Vân Tím75.0%
Cá Pha Lê25.0%
Cá Thân Gai60.0%
Cá Pha Lê20.0%
Cá Ánh Trăng20.0%
Hồ Rượu Trái Cây
Hồ Rượu Trái Cây
Cá Khổng Tước50.0%
Cá Khổng Tước Lam50.0%
Núi Vọng Phong
Núi Vọng Phong
Cá Khổng Tước0.0%
Cá Khổng Tước100.0%
items per Page
PrevNext

One response to “Event, Test, Quest”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton