Đồ Thủ Công

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Bình Phong Gỗ Thông - Cánh Buồm Mây Nước
Bình Phong Gỗ Thông - Cánh Buồm Mây Nước4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Gỗ Thông12
+
Vải Vóc3
+
Thuốc Nhuộm Đỏ3
+
16h
2.8.0-
Bình Phong Gỗ Cứng - Sương Phủ Mây Mờ
Bình Phong Gỗ Cứng - Sương Phủ Mây Mờ4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
254 (191)0.35 (0.47)Indoor
Gỗ Thùy Hương12
+
Vải Vóc6
+
16h
2.8.0-
Rèm Tranh Nghê Thường - Ráng Đỏ
Rèm Tranh Nghê Thường - Ráng Đỏ4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Vải Vóc12
+
Thuốc Nhuộm Vàng6
+
Thuốc Nhuộm Đỏ6
+
16h
2.8.0-
Bình Phong - Ngọc Trâm Kim Bích
Bình Phong - Ngọc Trâm Kim Bích4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Vải Vóc12
+
Thuốc Nhuộm Vàng6
+
Thuốc Nhuộm Đỏ6
+
16h
2.8.0-
Chấn Hiểu Vân Thiên Cổ
Chấn Hiểu Vân Thiên Cổ4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
85 (64)1.06 (1.41)Indoor
Gỗ Khước Sa12
+
Vải Vóc6
+
Thuốc Nhuộm Vàng6
+
16h
2.8.0-
Sân Khấu Hoa Đăng - Tiếng Ca Nhộn Nhịp
Sân Khấu Hoa Đăng - Tiếng Ca Nhộn Nhịp4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
175 (131)0.51 (0.69)Indoor
Gỗ Thùy Hương6
+
Gỗ Khước Sa6
+
Thuốc Nhuộm Đỏ6
+
16h
2.8.0-
Giá Để Đao -
Giá Để Đao -"Mài Sắt"4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
35 (24)2.57 (3.75)Indoor
Gỗ Khổng Tước6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
Thuốc Nhuộm Lam6
+
16h
2.2
Vật Dụng Phòng Trà - Đệm Rơm
Vật Dụng Phòng Trà - Đệm Rơm2
RarstrRarstr
30 
Độ Tín Nhiệm30
85 (64)0.35 (0.47)Indoor
Vải Vóc4
+
12h
2.2
Trống Nghi Lễ Gỗ Phong - Tiệc Âm Nhạc
Trống Nghi Lễ Gỗ Phong - Tiệc Âm Nhạc3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
109 (82)0.55 (0.73)Indoor
Gỗ Phong4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Vàng4
+
14h
2.2
Trống Nghi Lễ Gỗ Phong - Sôi Sục
Trống Nghi Lễ Gỗ Phong - Sôi Sục3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (64)0.71 (0.94)Indoor
Gỗ Phong4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Vàng4
+
14h
2.2
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton