Danh vọng Mondstadt

Danh vọng Mondstadt
Danh vọng MondstadtNameDanh vọng Mondstadt
Currency
EXP Danh Vọng - Mondstadt
EXP Danh Vọng - Mondstadt
Reward
Cánh Trời Cao Lộng Gió1
Cánh Trời Cao Lộng Gió
DescriptionVì một số lý do, Đội Kỵ Sĩ Tây Phong hiện nay không đủ nhân lực.
Bất luận là ma vật cần thảo phạt, hay là uỷ thác của cư dân không ngừng xuất hiện... vấn đề khẩn cấp chất như núi.
Đồng thời, vì nhân lực giảm, trái lại gây nên tình trạng vật tư dư thừa.
Nếu có thể lắng nghe thỉnh cầu của cư dân Mondstadt, hoàn thành uỷ thác của họ, tiêu diệt ma vật nguy hiểm, chắc có thể nhận được cảm ơn từ tiểu thư Hertha Đội trưởng tiểu đội số 6, và sự tín nhiệm của Mondstadt...

[Danh vọng: Đội Kỵ Sĩ Tây Phong]
Thông qua Hertha, có thể nhận nhiệm vụ "Thưởng Thảo Phạt", "Thỉnh cầu cư dân" và "Nhiệm Vụ Mondstadt" giúp bạn tăng danh vọng.
Ngoài ra, cũng có thể tự xác nhận EXP danh vọng và Cấp Danh Vọng của bản thân, nhận thưởng khi tăng cấp Danh Vọng.

[Danh vọng: Cấp và Thưởng]
Khi Cấp Danh Vọng tăng, có thể nhận thưởng tương ứng.
Cấp Danh Vọng đạt giới hạn sẽ không thể tiếp tục nhận EXP Danh Vọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton