Fontaine – Dòng Suối Trong Như Sương (I)

Fontaine - Dòng Suối Trong Như Sương (I)
Fontaine - Dòng Suối Trong Như Sương (I)NameFontaine - Dòng Suối Trong Như Sương (I)
Amount of Achievements16
Reward
Fontaine - Thẩm Phán1
Fontaine - Thẩm Phán
IconNameDescriptionShownRewardVer
Thám Hiểm Đại Lục - Vùng Đất Trăm Suối Hài Hòa I
Thám Hiểm Đại Lục - Vùng Đất Trăm Suối Hài Hòa IThắp sáng bản đồ Đại Sảnh Fontaine, Khu Belleau, Khu Beryl trong khu vực Fontaine.
Nguyên Thạch5
4.0
Ngọn Nguồn Của Muôn Dòng Nước I
Ngọn Nguồn Của Muôn Dòng Nước IMở khóa tất cả điểm dịch chuyển ở Đại Sảnh Fontaine, Khu Belleau, Khu Beryl trong khu vực Fontaine.
Nguyên Thạch5
4.0
Thánh đường hành hương - Vùng Đất Trăm Suối Hài Hòa I
Thánh đường hành hương - Vùng Đất Trăm Suối Hài Hòa IMở phong ấn tất cả Đền Địa Linh ở Đại Sảnh Fontaine, Khu Belleau, Khu Beryl trong khu vực Fontaine.
Nguyên Thạch10
4.0
Trong Trẻo Như Nước
Trong Trẻo Như NướcHiến tế Thất Thiên Thần Tượng Fontaine đạt cấp tối đa.
Nguyên Thạch20
4.0
Khúc Hát Sương Mai
Khúc Hát Sương MaiTăng cấp Đài Phun Nước Lucine ở Đại Sảnh Fontaine đến cấp tối đa.
Nguyên Thạch20
4.0
Người Dẫn Đường Biển Cả I
Người Dẫn Đường Biển Cả IĐuổi theo 6 Tiên Linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở khu Đại Sảnh Fontaine, Khu Belleau, Khu Beryl.
Nguyên Thạch5
4.0
Người Dẫn Đường Biển Cả I
Người Dẫn Đường Biển Cả IĐuổi theo 12 Tiên Linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở khu Đại Sảnh Fontaine, Khu Belleau, Khu Beryl.
Nguyên Thạch10
4.0
Người Dẫn Đường Biển Cả I
Người Dẫn Đường Biển Cả IĐuổi theo 24 Tiên Linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở khu Đại Sảnh Fontaine, Khu Belleau, Khu Beryl.
Nguyên Thạch20
4.0
Người Săn Kho Báu Sóng Biển (I)
Người Săn Kho Báu Sóng Biển (I)Mở 60 rương tại khu Đại Sảnh Fontaine, Khu Belleau, Khu Beryl.
Nguyên Thạch5
4.0
Người Săn Kho Báu Sóng Biển (I)
Người Săn Kho Báu Sóng Biển (I)Mở 120 rương tại khu Đại Sảnh Fontaine, Khu Belleau, Khu Beryl.
Nguyên Thạch10
4.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton