Phong Cách Kinh Doanh

IconNameRarityAdeptal EnergyTrustLoadAE/L RatioPlacementRecipeVer
Sạp Tạp Hóa Lửa Đỏ Náo Nhiệt
Sạp Tạp Hóa Lửa Đỏ Náo Nhiệt3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
60 (43)1 (1.4)Exterior
Gỗ Sam8
+
Vải Vóc2
+
Thuốc Nhuộm Đỏ2
+
14h
2.8.0-
Sạp Trái Cây Kinh Doanh Ổn Định
Sạp Trái Cây Kinh Doanh Ổn Định3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
145 (106)0.41 (0.57)Exterior
Gỗ Sam8
+
Vải Vóc2
+
Thuốc Nhuộm Lam2
+
14h
2.8.0-
Sạp Trái Cây Hàng Ngon Giá Tốt
Sạp Trái Cây Hàng Ngon Giá Tốt3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
175 (129)0.34 (0.47)Exterior
Gỗ Sam8
+
Vải Vóc4
+
14h
2.8.0-
Xưởng Bếp Lò Ngoài Trời
Xưởng Bếp Lò Ngoài Trời4
RarstrRarstrRarstrRarstr
90 
Độ Tín Nhiệm90
190 (141)0.47 (0.64)Exterior
Gỗ Sam12
+
Mảnh Sắt6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
16h
2.8.0-
Xe Trái Cây Đầy Ắp
Xe Trái Cây Đầy Ắp3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
80 (60)0.75 (1)Exterior
Gỗ Sam4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
2.8.0-
Gian Hàng Phía Bắc Cổng Đá
Gian Hàng Phía Bắc Cổng Đá3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
85 (62)0.71 (0.97)Exterior
Đốt Trúc12
+
14h
2.8.0-
Xe Bán Rau Quả Hình Vòm
Xe Bán Rau Quả Hình Vòm3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
110 (93)0.55 (0.65)Exterior
Gỗ Hoa12
+
14h
2.8.0-
Nồi Bách Vị
Nồi Bách Vị3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
145 (121)0.41 (0.5)Exterior
Gỗ Hoa8
+
Vải Vóc4
+
14h
2.8.0-
Sạp Rau Quả - Cánh Đồng Thu Nhỏ
Sạp Rau Quả - Cánh Đồng Thu Nhỏ3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
60 (43)1 (1.4)Exterior
Gỗ Thông12
+
14h
2.8.0-
Quầy hàng Ramen Gỗ Otogi
Quầy hàng Ramen Gỗ Otogi3
RarstrRarstrRarstr
60 
Độ Tín Nhiệm60
155 (117)0.39 (0.51)Exterior
Gỗ Otogi8
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
14h
2.8.0-
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton