Sumeru – Rừng Mưa Huyền Bí

Sumeru - Rừng Mưa Huyền Bí
Sumeru - Rừng Mưa Huyền BíNameSumeru - Rừng Mưa Huyền Bí
Amount of Achievements15
Reward
Sumeru - Tiên Cảnh1
Sumeru - Tiên Cảnh
IconNameDescriptionShownRewardVer
Thám Hiểm Đại Lục - Biển Rừng Sumeru
Thám Hiểm Đại Lục - Biển Rừng SumeruThắp sáng các khu vực Sumeru sau: Rừng Avidya, Rừng Lokapala, Thung Lũng Ardravi, Lãnh Địa Ashavan, Ngoại Ô Vissudha, Vườn Ươm Thất Lạc, Vanarana.
Nguyên Thạch5
3.0
Người Đi Rừng
Người Đi RừngMở khóa tất cả điểm dịch chuyển các khu vực Sumeru sau: Rừng Avidya, Rừng Lokapala, Thung Lũng Ardravi, Lãnh Địa Ashavan, Ngoại Ô Vissudha, Vườn Ươm Thất Lạc, Vanarana.
Nguyên Thạch5
3.0
Thánh Đường Hành Hương - Biển Rừng Sumeru
Thánh Đường Hành Hương - Biển Rừng SumeruMở phong ấn tất cả Đền Địa Linh ở Rừng Avidya, Rừng Lokapala, Thung Lũng Ardravi, Lãnh Địa Ashavan, Ngoại Ô Vissudha, Vườn Ươm Thất Lạc, Vanarana.
Nguyên Thạch10
3.0
Trăm Hoa Đua Nở
Trăm Hoa Đua NởHiến tế Thất Thiên Thần Tượng Sumeru đạt cấp tối đa.
Nguyên Thạch20
3.0
Điểm Dịch Chuyển Giấc Mơ
Điểm Dịch Chuyển Giấc MơTăng cấp Cây Mơ Mộng tại Vanarana đến cấp tối đa.
Nguyên Thạch20
3.0
Người Dẫn Đường Rừng Sâu
Người Dẫn Đường Rừng SâuĐuổi theo 10 Tiên Linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Rừng Avidya, Rừng Lokapala, Thung Lũng Ardravi, Lãnh Địa Ashavan, Ngoại Ô Vissudha, Vườn Ươm Thất Lạc, Vanarana.
Nguyên Thạch5
3.0
Người Dẫn Đường Rừng Sâu
Người Dẫn Đường Rừng SâuĐuổi theo 20 Tiên Linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Rừng Avidya, Rừng Lokapala, Thung Lũng Ardravi, Lãnh Địa Ashavan, Ngoại Ô Vissudha, Vườn Ươm Thất Lạc, Vanarana.
Nguyên Thạch10
3.0
Người Dẫn Đường Rừng Sâu
Người Dẫn Đường Rừng SâuĐuổi theo 40 Tiên Linh và thắp sáng Đài Tiên Linh ở Rừng Avidya, Rừng Lokapala, Thung Lũng Ardravi, Lãnh Địa Ashavan, Ngoại Ô Vissudha, Vườn Ươm Thất Lạc, Vanarana.
Nguyên Thạch20
3.0
Kẻ Tầm Bảo Rừng Sâu
Kẻ Tầm Bảo Rừng SâuMở 100 rương ở Rừng Avidya, Rừng Lokapala, Thung Lũng Ardravi, Lãnh Địa Ashavan, Ngoại Ô Vissudha, Vườn Ươm Thất Lạc, Vanarana.
Nguyên Thạch5
3.0
Kẻ Tầm Bảo Rừng Sâu
Kẻ Tầm Bảo Rừng SâuMở 200 rương ở Rừng Avidya, Rừng Lokapala, Thung Lũng Ardravi, Lãnh Địa Ashavan, Ngoại Ô Vissudha, Vườn Ươm Thất Lạc, Vanarana.
Nguyên Thạch10
3.0
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton