Gỗ Khổng Tước

Gỗ Khổng Tước
Gỗ Khổng TướcNameGỗ Khổng Tước
Type (Ingame)Nguyên Liệu
FamilyIngredient, Homeworld Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
Kiến nghị: Đốn ở Đảo Narukami
Alternative Item Source (Ingame)Chuyển Hóa Gỗ
DescriptionGỗ được lấy từ Cây Bách Tán, kết cấu mềm mại, đường vân thẳng, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
Có thể dùng để chế tạo đồ trang trí.

Table of Content
Used By
Map Location
Gallery

Used By

Recipe

IconNameRecipe
Chiếu Sáng Ba Thước
Chiếu Sáng Ba Thước
Gỗ Khổng Tước4
+
Vải Vóc2
+
Thuốc Nhuộm Đỏ2
+
14h
Cổng Trọng Địa - Dưới Bóng Mây
Cổng Trọng Địa - Dưới Bóng Mây
Gỗ Khổng Tước12
+
14h
Hàng Rào Trọng Địa - Bức Tường Giao Ước
Hàng Rào Trọng Địa - Bức Tường Giao Ước
Gỗ Khổng Tước8
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
14h
Góc Hàng Rào - Giám Sát Chặt Chẽ
Góc Hàng Rào - Giám Sát Chặt Chẽ
Gỗ Khổng Tước8
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
14h
Dinh Thự Inazuma - Nhất Trí Một Lòng
Dinh Thự Inazuma - Nhất Trí Một Lòng
Gỗ Khổng Tước24
+
Thuốc Nhuộm Lam6
+
16h
Cửa Tiệm Inazuma - Trăm Ngọc Nghìn Ngà
Cửa Tiệm Inazuma - Trăm Ngọc Nghìn Ngà
Gỗ Khổng Tước12
+
Thuốc Nhuộm Lam6
+
14h
Nhà Dân Inazuma - Tam Đại Đồng Đường
Nhà Dân Inazuma - Tam Đại Đồng Đường
Gỗ Khổng Tước12
+
Thuốc Nhuộm Lam6
+
14h
Đèn Đường
Đèn Đường "Renzou" Gỗ Khổng Tước
Gỗ Khổng Tước8
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
14h
Giá Treo Cung -
Giá Treo Cung - "Hưởng Vũ"
Gỗ Khổng Tước12
+
14h
Giá Đựng Thương -
Giá Đựng Thương - "Mũi Nhọn"
Gỗ Khổng Tước8
+
Mảnh Sắt Trắng4
+
14h
items per Page
PrevNext

Map Location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton