Gỗ Thùy Hương

Gỗ Thùy Hương
Gỗ Thùy HươngNameGỗ Thùy Hương
Type (Ingame)Nguyên Liệu
FamilyIngredient, Homeworld Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
Kiến nghị: Đốn ở Vực Sao Rơi
Alternative Item Source (Ingame)Chuyển Hóa Gỗ
DescriptionVốn là gỗ Thương Bách, vì có nhiều dầu, hương thơm khác biệt mà được gọi với tên khác là Gỗ Thùy Hương.
Có thể dùng để chế tạo đồ trang trí.

Table of Content
Used By
Map Location
Gallery

Used By

Recipe

IconNameRecipe
Tường Cao Mặt Ngọc
Tường Cao Mặt Ngọc
Gỗ Thùy Hương8
+
Mảnh Sắt Trắng4
+
14h
Sàn Gỗ Thùy Hương Truyền Thống
Sàn Gỗ Thùy Hương Truyền Thống
Gỗ Thùy Hương4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ8
+
14h
Trần Caro Gỗ Thùy Hương
Trần Caro Gỗ Thùy Hương
Gỗ Thùy Hương4
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
Bàn Thư Pháp Tinh Tế
Bàn Thư Pháp Tinh Tế
Gỗ Thùy Hương12
+
14h
Bàn Tròn Gỗ Thùy Hương Đỏ
Bàn Tròn Gỗ Thùy Hương Đỏ
Gỗ Thùy Hương8
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
Bình Phong Gỗ Cứng - Sương Phủ Mây Mờ
Bình Phong Gỗ Cứng - Sương Phủ Mây Mờ
Gỗ Thùy Hương12
+
Vải Vóc6
+
16h
Kệ Sách Cuộn Gỗ Thùy Hương Đỏ
Kệ Sách Cuộn Gỗ Thùy Hương Đỏ
Gỗ Thùy Hương12
+
Thuốc Nhuộm Đỏ6
+
14h
Bách Bảo Các Thùy Hương Đỏ
Bách Bảo Các Thùy Hương Đỏ
Gỗ Thùy Hương12
+
Thuốc Nhuộm Đỏ6
+
14h
Tủ Đứng Gỗ Thùy Hương
Tủ Đứng Gỗ Thùy Hương
Gỗ Thùy Hương12
+
14h
Giường Bảo Vệ Êm Ái
Giường Bảo Vệ Êm Ái
Gỗ Thùy Hương12
+
Thuốc Nhuộm Lam3
+
Thuốc Nhuộm Đỏ3
+
14h
items per Page
PrevNext

Map Location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton