Gỗ Khước Sa

Gỗ Khước Sa
Gỗ Khước SaNameGỗ Khước Sa
Type (Ingame)Nguyên Liệu
FamilyIngredient, Homeworld Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
Kiến nghị: Đốn ở Mân Lâm
Kiến nghị: Đốn ở Ngoại Ô Li Sa
Alternative Item Source (Ingame)Chuyển Hóa Gỗ
DescriptionGỗ được lấy từ "Cây Khước Sa", không thấm nước, có thể trường tồn trăm năm.
Có thể dùng để chế tạo đồ trang trí.

Table of Content
Used By
Map Location
Gallery

Used By

Recipe

IconNameRecipe
Đèn Lồng Bát Giác - May Mắn
Đèn Lồng Bát Giác - May Mắn
Gỗ Khước Sa4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
Đèn Lồng Lục Giác - Hòa Khí
Đèn Lồng Lục Giác - Hòa Khí
Gỗ Khước Sa8
+
Vải Vóc4
+
14h
Đèn Hoa Gấm - Phi Các Lưu Đan
Đèn Hoa Gấm - Phi Các Lưu Đan
Gỗ Khước Sa12
+
Vải Vóc3
+
Thuốc Nhuộm Đỏ3
+
16h
Đèn Cao Gỗ Khước Sa Lưu Ly Đình
Đèn Cao Gỗ Khước Sa Lưu Ly Đình
Gỗ Khước Sa4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
Đèn Lồng Thiên Viên - Tỏa Sáng Rực Rỡ
Đèn Lồng Thiên Viên - Tỏa Sáng Rực Rỡ
Gỗ Khước Sa4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
Giường Giấc Mơ Bềnh Bồng
Giường Giấc Mơ Bềnh Bồng
Gỗ Khước Sa12
+
Thuốc Nhuộm Vàng3
+
Thuốc Nhuộm Đỏ3
+
14h
Tủ Đầu Giường Vân Vàng Gỗ Khước Sa
Tủ Đầu Giường Vân Vàng Gỗ Khước Sa
Gỗ Khước Sa8
+
Thuốc Nhuộm Lam2
+
Thuốc Nhuộm Đỏ2
+
14h
Tủ Áo Vân Vàng Gỗ Khước Sa
Tủ Áo Vân Vàng Gỗ Khước Sa
Gỗ Khước Sa12
+
Thuốc Nhuộm Lam3
+
Thuốc Nhuộm Đỏ3
+
14h
Nhà Liyue - Sống Ẩn Dật
Nhà Liyue - Sống Ẩn Dật
Gỗ Thông6
+
Gỗ Khước Sa6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
14h
Nhà Liyue - Xà Treo Bằng Đá
Nhà Liyue - Xà Treo Bằng Đá
Gỗ Thông6
+
Gỗ Khước Sa6
+
Mảnh Sắt Trắng6
+
14h
items per Page
PrevNext

Map Location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton