Mảnh Sắt Trắng

Mảnh Sắt Trắng
Mảnh Sắt TrắngNameMảnh Sắt Trắng
Type (Ingame)Quặng Đúc
FamilyIngredient, Forging Ingredient, Homeworld Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
Kiến nghị: Thu thập ở Núi Vọng Phong
Kiến nghị: Thu thập trong Lang Lãnh
DescriptionKhoáng thạch của sắt trắng, trong tay thợ thủ công lành nghề có thể phát ra màu sắc lạ.
Description (Codex)Khoáng thạch của sắt trắng, trong tay thợ thủ công lành nghề có thể phát ra màu sắc lạ. Nó gửi gắm ký ức của những cuộc chiến trong dòng chảy của trái đất, khiến nó trở thành nguyên liệu tuyệt vời để làm vũ khí.

Table of Content
Obtained From
Used By
Map Location
Gallery

Obtained From

Quest

IconNameDescriptionRewards
Khách Quen
Khách QuenSiegfria vô cùng yêu thích món "Túi Thập Cẩm Phỉ Ngọc", cô muốn được ăn món ăn đó một lần nữa...
Mora5400
Mảnh Pha Lê1
Mảnh Sắt Trắng1
Hỏi Đáp Sổ Tay Đội Kỵ Sĩ
Hỏi Đáp Sổ Tay Đội Kỵ SĩNgài Swan làm gì cũng phải tuân theo Sổ Tay Đội Kỵ Sĩ, vì ban đầu Nhà Lữ Hành không phải Kỵ Sĩ Tây Phong, nên ông ấy sẽ không hỏi Nhà Lữ Hành, nhưng sau khi Nhà Lữ Hành nhận được danh hiệu Kỵ Sĩ Danh Dự, Svan thường xuyên hỏi Nhà Lữ Hành về các điều mục trong Sổ Tay Đội Kỵ Sĩ.
Mora3400
Mảnh Sắt Trắng4
几原凯送礼任务$HIDDEN几原凯送礼任务$HIDDEN
Mảnh Sắt Trắng5
曼苏尔NPC送礼任务$HIDDEN曼苏尔NPC送礼任务$HIDDEN
Mảnh Sắt Trắng10
items per Page
PrevNext

Shop

Name
Shitou Shop
Qiuyue Shop
items per Page
PrevNext

Used By

Recipe

IconNameRecipe
Lương Khoáng Tinh Đúc
Lương Khoáng Tinh Đúc
Mảnh Sắt Trắng3
+
Mora10
+
6s
or
Quặng Tinh Ngân3
+
Mora10
+
6s
Mẫu Trảm Nham
Mẫu Trảm Nham
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục1
+
Mảnh Pha Lê50
+
Mảnh Sắt Trắng50
+
Mora500
+
10s
Thiết Phong Kích
Thiết Phong Kích
Phôi Kiếm Đơn Bắc Lục1
+
Mảnh Pha Lê50
+
Mảnh Sắt Trắng50
+
Mora500
+
10s
Mẫu Đạm Nguyệt
Mẫu Đạm Nguyệt
Phôi Cung Bắc Lục1
+
Mảnh Pha Lê50
+
Mảnh Sắt Trắng50
+
Mora500
+
10s
Cung Thép
Cung Thép
Phôi Cung Bắc Lục1
+
Mảnh Pha Lê50
+
Mảnh Sắt Trắng50
+
Mora500
+
10s
Mẫu Cổ Hoa
Mẫu Cổ Hoa
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục1
+
Mảnh Pha Lê50
+
Mảnh Sắt Trắng50
+
Mora500
+
10s
Kiếm Bạch Ảnh
Kiếm Bạch Ảnh
Phôi Trọng Kiếm Bắc Lục1
+
Mảnh Pha Lê50
+
Mảnh Sắt Trắng50
+
Mora500
+
10s
Mẫu Kim Phách
Mẫu Kim Phách
Phôi Pháp Khí Bắc Lục1
+
Mảnh Pha Lê50
+
Mảnh Sắt Trắng50
+
Mora500
+
10s
Hải Đồ Vạn Quốc
Hải Đồ Vạn Quốc
Phôi Pháp Khí Bắc Lục1
+
Mảnh Pha Lê50
+
Mảnh Sắt Trắng50
+
Mora500
+
10s
Mẫu Tinh Liêm
Mẫu Tinh Liêm
Phôi Vũ Khí Cán Dài Bắc Lục1
+
Mảnh Pha Lê50
+
Mảnh Sắt Trắng50
+
Mora500
+
10s
items per Page
PrevNext

Map Location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton