Ốc Sao

Ốc Sao
Ốc SaoNameỐc Sao
Type (Ingame)Đặc Sản Khu Vực Liyue
FamilyCharacter Ascension Item, Char Local Material
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu thập ở bãi biển Liyue
DescriptionỐc dạt vào bờ theo những cơn thủy triều. Đặt vào gần tai có thể nghe được tiếng gọi của biển.

Table of Content
Obtained From
Used By
Map Location
Gallery

Obtained From

Quest

IconNameDescriptionRewards
阿卜送礼任务$HIDDEN阿卜送礼任务$HIDDEN
Ốc Sao3
items per Page
PrevNext

Shop

Name
Bolai Shop
items per Page
PrevNext

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Tartaglia
Tartaglia5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
bowhydro
Miếng Thanh Kim Sạch
Trái Tim Thuần Khiết
Phù Hiệu Sĩ Quan
Ốc Sao
Triết Học Của
Đao Ma Vương - Mảnh Vỡ
Yelan
Yelan5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
bowhydro
Miếng Thanh Kim Sạch
Bánh Răng Ấn Ký
Phù Hiệu Sĩ Quan
Ốc Sao
Triết Học Của
Vảy Vàng
Gaming
Gaming4
RarstrRarstrRarstrRarstr
claymorepyro
Miếng Mã Não Cháy
Phán Quyết Của Đế Vương
Tinh Slime
Ốc Sao
Triết Học Của
Khối Không Ánh Sáng
items per Page
PrevNext

Map Location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton