Thanh Tâm

Thanh Tâm
Thanh TâmNameThanh Tâm
Type (Ingame)Đặc Sản Khu Vực Liyue
FamilyCharacter Ascension Item, Char Local Material, Ingredient, Cooking Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu thập ở đỉnh rừng đá
Đề xuất: Thu thập ở Tuyệt Vân Gián
Đề xuất: Thu thập ở Cô Vân Các
DescriptionLoài hoa trắng trong suốt chỉ có ở đỉnh núi cô độc. Không chịu được độ ẩm và ánh sáng của đồng bằng, chỉ muốn ở đỉnh núi lạnh lẽo hướng về nơi xa.

Table of Content
Obtained From
Used By
Map Location
Gallery

Obtained From

Quest

IconNameDescriptionRewards
Chim bay nhiễu kiếm ý
Chim bay nhiễu kiếm ýSun Yu đang tìm kiếm tiên nhân trong Tuyệt Vân Gián hình như có việc cần tìm người giúp...
Mora400
Thanh Tâm1
青莲送礼任务$HIDDEN青莲送礼任务$HIDDEN
Thanh Tâm3
宜清NPC送礼$HIDDEN宜清NPC送礼$HIDDEN
Thanh Tâm1
items per Page
PrevNext

Shop

Name
Gui Shop
Babak Shop
items per Page
PrevNext

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Xiao
Xiao5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
polearmanemo
Miếng Tùng Thạch Tự Tại
Ngọc Chưa Chín
Tinh Slime
Thanh Tâm
Triết Học Của
Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc
Ganyu
Ganyu5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
bowcryo
Miếng Ngọc Băng
Hạt Nhân Cực Hàn
Mật Hoa Lấp Lánh
Thanh Tâm
Triết Học Của
Linh Hồn Võ Luyện - Cô Độc
Shenhe
Shenhe5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
polearmcryo
Miếng Ngọc Băng
Vảy Giả Tộc Rồng
Mật Hoa Lấp Lánh
Thanh Tâm
Triết Học Của
Bướm Hỏa Ngục
items per Page
PrevNext

Recipe

IconNameRecipe
Chè Trái Cây Kỳ Lạ
Chè Trái Cây Kỳ Lạ
Quả Nhật Lạc3
+
Đường1
+
Thanh Tâm1
+
Túi Lưu Ly1
Chè Trái Cây
Chè Trái Cây
Quả Nhật Lạc3
+
Đường1
+
Thanh Tâm1
+
Túi Lưu Ly1
Chè Trái Cây Ngon
Chè Trái Cây Ngon
Quả Nhật Lạc3
+
Đường1
+
Thanh Tâm1
+
Túi Lưu Ly1
Chè Thanh Nhiệt Hạ Hỏa
Chè Thanh Nhiệt Hạ Hỏa
Quả Nhật Lạc3
+
Đường1
+
Thanh Tâm1
+
Túi Lưu Ly1
+
Baizhu
Hai Tầng Hương Vị Kỳ Lạ
Hai Tầng Hương Vị Kỳ Lạ
Quả Nhật Lạc1
+
Mứt1
+
Thanh Tâm1
+
Đường1
Hai Tầng Hương Vị
Hai Tầng Hương Vị
Quả Nhật Lạc1
+
Mứt1
+
Thanh Tâm1
+
Đường1
Hai Tầng Hương Vị Ngon
Hai Tầng Hương Vị Ngon
Quả Nhật Lạc1
+
Mứt1
+
Thanh Tâm1
+
Đường1
Sinh Tố Hoa Quả Kỳ Lạ
Sinh Tố Hoa Quả Kỳ Lạ
Quả Mâm Xôi3
+
Sữa3
+
Thanh Tâm1
+
Đường1
Sinh Tố Hoa Quả
Sinh Tố Hoa Quả
Quả Mâm Xôi3
+
Sữa3
+
Thanh Tâm1
+
Đường1
Sinh Tố Hoa Quả Ngon
Sinh Tố Hoa Quả Ngon
Quả Mâm Xôi3
+
Sữa3
+
Thanh Tâm1
+
Đường1
items per Page
PrevNext

Map Location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton