Túi Lưu Ly

Túi Lưu Ly
Túi Lưu LyNameTúi Lưu Ly
Type (Ingame)Đặc Sản Khu Vực Liyue
FamilyCharacter Ascension Item, Char Local Material, Ingredient, Cooking Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu thập ở vách núi Liyue
DescriptionĐóa hoa nhỏ tràn đầy sinh lực, nghe nói hoa nở rũ xuống là để giữ lại hương thơm.

Table of Content
Obtained From
Used By
Map Location
Gallery

Obtained From

Quest

IconNameDescriptionRewards
Vọng Thư Giao Hàng
Vọng Thư Giao HàngNhà Trọ Vọng Thư tại Liyue có đơn hàng đặc biệt cần gửi đi...
Mora30000
Túi Lưu Ly3
蒙蒙送礼任务$HIDDEN蒙蒙送礼任务$HIDDEN
Túi Lưu Ly5
items per Page
PrevNext

Shop

Name
Gui Shop
Verr Goldet Shop
n/a
Babak Shop
items per Page
PrevNext

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Qiqi
Qiqi5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
swordcryo
Miếng Ngọc Băng
Hạt Nhân Cực Hàn
Bản Vẽ Phong Ấn
Túi Lưu Ly
Triết Học Của
Lông Vũ Bắc Phong
Xinyan
Xinyan4
RarstrRarstrRarstrRarstr
claymorepyro
Miếng Mã Não Cháy
Ngọn Lửa Vĩnh Hằng
Ấn Quạ Bạc Ẩn
Túi Lưu Ly
Triết Học Của
Thôn Thiên Kình - Sừng
Baizhu
Baizhu5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
catalystdendro
Miếng Ngọc Bích Sinh Trưởng
Vòng Tròn U Tối
Bột Huỳnh Quang
Túi Lưu Ly
Triết Học Của
Dương Xỉ Đất Trời
items per Page
PrevNext

Recipe

IconNameRecipe
Nham Cảng Tam Tiên Kỳ Lạ
Nham Cảng Tam Tiên Kỳ Lạ
Khoai Tây2
+
Túi Lưu Ly1
+
Nhung Tùng1
Nham Cảng Tam Tiên
Nham Cảng Tam Tiên
Khoai Tây2
+
Túi Lưu Ly1
+
Nhung Tùng1
Nham Cảng Tam Tiên Ngon
Nham Cảng Tam Tiên Ngon
Khoai Tây2
+
Túi Lưu Ly1
+
Nhung Tùng1
Cá Chép Đen Hấp Kỳ Lạ
Cá Chép Đen Hấp Kỳ Lạ
Thịt Cá3
+
Ớt Tuyệt Vân1
+
Muối1
+
Túi Lưu Ly1
Cá Chép Đen Hấp
Cá Chép Đen Hấp
Thịt Cá3
+
Ớt Tuyệt Vân1
+
Muối1
+
Túi Lưu Ly1
Cá Chép Đen Hấp Ngon
Cá Chép Đen Hấp Ngon
Thịt Cá3
+
Ớt Tuyệt Vân1
+
Muối1
+
Túi Lưu Ly1
Cá Luộc Vạn Dân Đường
Cá Luộc Vạn Dân Đường
Thịt Cá3
+
Ớt Tuyệt Vân1
+
Muối1
+
Túi Lưu Ly1
+
Xiangling
Chè Trái Cây Kỳ Lạ
Chè Trái Cây Kỳ Lạ
Quả Nhật Lạc3
+
Đường1
+
Thanh Tâm1
+
Túi Lưu Ly1
Chè Trái Cây
Chè Trái Cây
Quả Nhật Lạc3
+
Đường1
+
Thanh Tâm1
+
Túi Lưu Ly1
Chè Trái Cây Ngon
Chè Trái Cây Ngon
Quả Nhật Lạc3
+
Đường1
+
Thanh Tâm1
+
Túi Lưu Ly1
items per Page
PrevNext

Map Location

One response to “Túi Lưu Ly”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton