Lisa

Lisa
LisaNameLisa
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionNgười quản lý thư viện biếng nhác nhưng thông thái, là sinh viên tốt nghiệp thiên tài "Hai Trăm Năm Có Một" của Giáo Viện Sumeru.

Table of Content
Obtained From
Used By
Gallery

Obtained From

Quest Chapter

IconNameRewards
Người Phương Xa Đuổi Theo Gió
Người Phương Xa Đuổi Theo Gió
EXP Mạo Hiểm2850
Mora21150
EXP Nhân Vật10975
Nguyên Thạch120
Gà Nấu Hoa Ngọt10
Trứng Chiên Teyvat10
Cung Phản Khúc1
Tạp Khoáng Tinh Đúc24
Lương Khoáng Tinh Đúc11
Kaeya1
Kiếm Lữ Hành1
Lisa1
Tiểu Thuyết Dị Giới1
items per Page
PrevNext

Quest

IconNameDescriptionRewards
Điện Hỏa Hoa Trong Trang Sách
Điện Hỏa Hoa Trong Trang SáchLisa phụ trách cùng các bạn điều tra Đền Sư Tử Nam Phong.
EXP Mạo Hiểm275
Nguyên Thạch20
Mora3000
Lisa1
Tiểu Thuyết Dị Giới1
EXP Nhân Vật1550
Lương Khoáng Tinh Đúc3
items per Page
PrevNext

Shop

Name
Đổi Bụi Ánh Sáng
items per Page
PrevNext

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Lisa
Lisa4
RarstrRarstrRarstrRarstr
catalystelectro
Miếng Tử Tinh Thắng Lợi
Lăng Kính Sấm Sét
Tinh Slime
Quả Dâu Đỏ
Triết Học Của
Móng Vuốt Đông Phong
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton