Gỗ Hoa

Gỗ Hoa
Gỗ HoaNameGỗ Hoa
Type (Ingame)Nguyên Liệu
FamilyIngredient, Homeworld Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu Thập Bên Ngoài
Kiến nghị: Đốn ở Cao Nguyên Thương Phong
Alternative Item Source (Ingame)Chuyển Hóa Gỗ
DescriptionGỗ được lấy từ "Cây Hoa", rất dễ gia công, mặt cắt nhẵn nên hầu hết các đồ dùng và vật dụng làm từ loại gỗ này đều đẹp và bền.
Có thể dùng để chế tạo đồ trang trí.

Table of Content
Used By
Map Location
Gallery

Used By

Recipe

IconNameRecipe
Đèn Treo Giá Nến 2 Tầng
Đèn Treo Giá Nến 2 Tầng
Gỗ Hoa4
+
Mảnh Sắt8
+
14h
Lễ Hội Ma Bí Ngô
Lễ Hội Ma Bí Ngô
Gỗ Hoa4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Vàng4
+
14h
Quầy Hàng Chữ L Gỗ Hoa Cực Bắc
Quầy Hàng Chữ L Gỗ Hoa Cực Bắc
Gỗ Hoa12
+
14h
"Ý Chí Kiên Định"
Gỗ Hoa8
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
14h
Tủ Trang Điểm Gỗ Hoa Chắc Chắn
Tủ Trang Điểm Gỗ Hoa Chắc Chắn
Gỗ Hoa12
+
14h
Đắm Chìm Giữa Trang Sách
Đắm Chìm Giữa Trang Sách
Gỗ Hoa16
+
Thuốc Nhuộm Lam4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
16h
Kho Báu Của Thủ Thư
Kho Báu Của Thủ Thư
Gỗ Hoa16
+
Thuốc Nhuộm Đỏ8
+
16h
Cờ Ý Chí Chiến Đấu
Cờ Ý Chí Chiến Đấu
Gỗ Hoa4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Đỏ4
+
14h
Cờ Linh Hồn Thuần Khiết
Cờ Linh Hồn Thuần Khiết
Gỗ Hoa4
+
Vải Vóc4
+
Thuốc Nhuộm Vàng4
+
14h
Tủ Áo Gỗ Hoa To
Tủ Áo Gỗ Hoa To
Gỗ Hoa12
+
14h
items per Page
PrevNext

Map Location

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton