Mẫu Thơ Ca Hilichurl

IconNameRarityFamily
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Ngâm Thơ
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Ngâm Thơ2
RarstrRarstr
Book, Mẫu Thơ Ca Hilichurl
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Tự Sự
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Tự Sự2
RarstrRarstr
Book, Mẫu Thơ Ca Hilichurl
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Trữ Tình
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Trữ Tình2
RarstrRarstr
Book, Mẫu Thơ Ca Hilichurl
items per Page
PrevNext
Table of Content
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Ngâm Thơ
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Tự Sự
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Trữ Tình

Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Ngâm Thơ

Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Ngâm Thơ
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Ngâm ThơNameMẫu Thơ Ca Hilichurl - Ngâm Thơ
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBook, Mẫu Thơ Ca Hilichurl
RarityRaritystrRaritystr
DescriptionNghe nói, "bài ca tình bạn" trong tập thơ tiếng Hilichurl do Ella Musk sáng tác lưu giữ tâm huyết của rất nhiều người, thế nhưng mỗi khi đọc lên lại cảm thấy không tự nhiên...
Olah! Olah!
Yoyo mosi mita!
Nye, nye mosi mita,
Yeye mosi gusha!
Mosi gusha, mosi tiga,
Yeye kucha kucha!

Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Tự Sự

Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Tự Sự
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Tự SựNameMẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Tự Sự
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBook, Mẫu Thơ Ca Hilichurl
RarityRaritystrRaritystr
DescriptionNghe nói, "thơ tự sự tưng bừng" trong tập thơ tiếng Hilichurl do Ella Musk sáng tác lưu giữ tâm huyết của rất nhiều người, thế nhưng mỗi khi đọc lên lại cảm thấy không tự nhiên...
Biadam! Ye dada nesina,
Ye dada nesina nunu,
Nunu shato!
Shato celi, shato lata,
Ye dada nesina,
Nini zido!
Nini zido!

Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Trữ Tình

Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Trữ Tình
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Trữ TìnhNameMẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Trữ Tình
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBook, Mẫu Thơ Ca Hilichurl
RarityRaritystrRaritystr
DescriptionNghe nói, "thơ trữ tình đẹp" trong tập thơ tiếng Hilichurl do Ella Musk sáng tác lưu giữ tâm huyết của rất nhiều người, thế nhưng mỗi khi đọc lên lại cảm thấy không tự nhiên...
Gusha, gusha,
Gusha muhe kucha.
Kucha mita pupu,
Pupu si kucha mita.
Mi mosi mita,
Ye mosi gusha,
Kucha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton