Mẫu Thơ Ca Hilichurl – Thơ Trữ Tình

Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Trữ Tình
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Trữ TìnhNameMẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Trữ Tình
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBook, Mẫu Thơ Ca Hilichurl
RarityRaritystrRaritystr
DescriptionNghe nói, "thơ trữ tình đẹp" trong tập thơ tiếng Hilichurl do Ella Musk sáng tác lưu giữ tâm huyết của rất nhiều người, thế nhưng mỗi khi đọc lên lại cảm thấy không tự nhiên...

Item Story

Gusha, gusha,
Gusha muhe kucha.
Kucha mita pupu,
Pupu si kucha mita.
Mi mosi mita,
Ye mosi gusha,
Kucha.

One response to “Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Trữ Tình”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton