Mẫu Thơ Ca Hilichurl – Thơ Tự Sự

Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Tự Sự
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Tự SựNameMẫu Thơ Ca Hilichurl - Thơ Tự Sự
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBook, Mẫu Thơ Ca Hilichurl
RarityRaritystrRaritystr
DescriptionNghe nói, "thơ tự sự tưng bừng" trong tập thơ tiếng Hilichurl do Ella Musk sáng tác lưu giữ tâm huyết của rất nhiều người, thế nhưng mỗi khi đọc lên lại cảm thấy không tự nhiên...

Item Story

Biadam! Ye dada nesina,
Ye dada nesina nunu,
Nunu shato!
Shato celi, shato lata,
Ye dada nesina,
Nini zido!
Nini zido!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton