Mẫu Thơ Ca Hilichurl – Ngâm Thơ

Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Ngâm Thơ
Mẫu Thơ Ca Hilichurl - Ngâm ThơNameMẫu Thơ Ca Hilichurl - Ngâm Thơ
Type (Ingame)Đạo Cụ Nhiệm Vụ
FamilyBook, Mẫu Thơ Ca Hilichurl
RarityRaritystrRaritystr
DescriptionNghe nói, "bài ca tình bạn" trong tập thơ tiếng Hilichurl do Ella Musk sáng tác lưu giữ tâm huyết của rất nhiều người, thế nhưng mỗi khi đọc lên lại cảm thấy không tự nhiên...

Item Story

Olah! Olah!
Yoyo mosi mita!
Nye, nye mosi mita,
Yeye mosi gusha!
Mosi gusha, mosi tiga,
Yeye kucha kucha!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton