Lyney

Lyney
LyneyNameLyney
Type (Ingame)Mở Khóa Nhân Vật
FamilyChar Unlock Item
RarityRaritystrRaritystrRaritystrRaritystrRaritystr
Item Source (Ingame)Cầu Nguyện
DescriptionẢo thuật gia nổi tiếng khắp Fontaine, khéo ăn nói, diễn xuất tinh tế, chạm đến trái tim của khán giả bằng ngôn ngữ và kỹ thuật tuyệt vời.

Used By

Character

IconNameRarityWeaponElementAscension Materials
Lyney
Lyney5
RarstrRarstrRarstrRarstrRarstr
bowpyro
Miếng Mã Não Cháy
Phán Quyết Của Đế Vương
Phù Hiệu Sĩ Quan
Tường Vi Cầu Vồng
Triết Học Của
Hoa Tươi Ban Sơ
items per Page
PrevNext

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TopButton